Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. problémy stud. doby laténské (UA / DA007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / DA007 - Vyb. problémy stud. doby laténské, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Dějiny bádání o době laténské v Evropě2. Problematika Keltů a keltských kmenů v současném českém a evropském bádání3. Stav pramenné základny a problematika chronologie doby laténské4. Časná doba laténská - aktuálně řešené problémy v ČR a v Evropě5. Střední doba laténská - aktuálně řešené problémy v ČR a v Evropě6. Mladá a pozdní doba laténská - aktuálně řešené problémy v ČR a v Evropě7. Hospodářské systémy v době laténské I. - těžba suroviny, zemědělská a nezemědělská výroba8 . Hospodářské systémy v době laténské II - doprava a obchod9. Sídlištní struktura a urbanizační procesy v době laténské10. Problematika laténských oppid11. Zánik laténské civilizace - teorie a hypotézy12. Tzv. keltské tradice

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Garant

PhDr. Vladimír SALAČ, CSc.