Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. problémy arch. vrcholného středověk (UA / DA010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / DA010 - Vyb. problémy arch. vrcholného středověk, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1/ Montánní archeologie v českých zemích2/ Montánní archeologie v německy mluvících zemích3/ Montánní archeologie ve středovýchodní Evropě (Slovensko, Polsko, Maďarsko)4/ Hmotná kultura montánního prostředí5/ Středoevropská kastelologie: hrady6/ Středoevropská kastelologie: drobná středověká opevnění (hrádky, tvrze, předsunutá a obléhatelská opevnění)7/ Hmotná kultura vyššího sociálního prostředí (hrady, drobná středověká opevnění)8/ Fenomén poutnictví a jeho odraz v archeologických pramenech českých zemí9/ Lokace slezských měst optikou archeologie I10/ Lokace slezských měst optikou archeologie II11/ Hmotná kultura městského prostředí

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Požadavky

Splnění studijní povinnosti.

Garant

Doc. PhDr. Pavel KOUŘIL, CSc.