Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický a metodologický základ (UA / DA024)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / DA024 - Filozofický a metodologický základ, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tematické okruhy:1/ Filozofie dějin - smysl dějin a metoda historiografie, historická paměť, historická identita, hlavní směry filozofie dějin;2/ Věda a vědeckost, aspekty vědy; věda jako systém pravdivých vět.3/ Základní pojmy: apriori - aposteriori, deskriptivní-normativní, explikace, argumentace ad.

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Literatura

Horyna, B. - Krob, J. (eds.):. Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát. Carr, E. H.:. Co je historie?. Havelka, M.:. Dějiny a smysl. Picha, M.:. Chybějící qualia: strukturní analýza. Winch, P.:. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii (přeložil T. Suchomel). Šanderová, J.:. Jak číst a psát text ve společenských vědách. Třeštík, D.:. Mysliti dějiny. Fay, B.:. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup.