Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení knihoven 1 (UBK / KA208)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBK / KA208 - Řízení knihoven 1, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:I. Teoretická východiska managementu- vývoj názorů na řízení lidí, hlavní představitelé,- klasický management,- manažerská věda.II. Manažeři a jejich prostředí- osobnost a role manažera,- vliv temperamentu na osobnost manažerů,- pracovní prostředí.III. Struktura a obsah manažerské práce- manažerské rozhodování,- funkce plánování,- funkce organizování,- funkce kontrolování.IV. Manažerské dovednosti- manažerské styly,- motivace,- umění řídit výkon zaměstnanců,- delegování úkolů,- týmy, jejich tvorba a řízení,- řídící komunikace.V. Implementace marketingu do stylu řízení- marketingové řízení,- marketingové prostředí,- marketingový výzkum,- marketingový mix.VI. Fudraising- plánování,- budování identity knihovny,- pravidla úspěšného fundraisingu.

Získané způsobilosti

Student získává dovednost analyzovat vlivy, které určují směry a vize managementu. Umí aplikovat tyto poznatky do tvorby krátkodobých i dlouhodobých plánů a strategií. Orientuje se v legislativních aj. předpisech týkajících se problematiky.

Literatura

FOBEROVÁ, Libuše. Dokonalé služby v hudebních knihovnách. Duha [online], 2010. SAKÁLOVÁ, E. Knižničný manažment. Bratislava, 1995. DONNELLY,J. jr.; GIBSON, JAMES L.; IVANCEVICH, JOHN, M. Management. Praha, 2004. FOBEROVÁ, Libuše. Management v knihovnách. DUHA 2009, č. 1, s. 2-10. Brno, 2009. REKTOŘÍK, J. et al. Organizace neziskového sektoru : základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha, 2001. FOBEROVÁ, Libuše. Řízení knihoven 1. Opava, 2012. FOBEROVÁ, Libuše. Specifika managementu knihoven. Havlíčkův Brod, 2008. FOBEROVÁ, Libuše. Trend ve službách: management kvality. 2010. FOBEROVÁ, Libuše. Zkušenosti s managementem hudebních knihoven v českých knihovnách. Žilina, 2010. ISBN 978-80-89303-32-8.KOONTZ, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-45-7.BELBIN, M.R. Management teams - why they succeed or fail. Oxford : Butterworth Heinemann, 1996. ISBN 0-7506-2676-3.FOBEROVÁ, Libuše. Manažerské techniky. Opava, 2011. FOBEROVÁ, Libuše a BLÁHOVÁ, Drahomíra. Mapa možných budoucností veřejných knihoven. Opava, 2012. ISBN 978-80-7365-335-4.VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha, 2006. DOLAN, R. J. Strategic Marketing Management. Boston: Harvard Business School Publications, 1998. ISBN 95-5432.DRUCKER, PF. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-021-X.

Požadavky

Účast na zkoušce je podmíněna přednesením referátu zpracovaném v Power Pointu o rozsahu 30 normostran textu s obsahovým zaměřením na přednášenou problematiku. Aktualizace 14/15!

Garant

PhDr. Libuše FOBEROVÁ, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Libuše FOBEROVÁ, Ph.D.