Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení knihoven 2 (UBK / KA209)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBK / KA209 - Řízení knihoven 2, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Personální management2) Vývoj personálního řízení3) Vytváření organizace4) Výkonnost knihovny5) Plánování lidských zrojů6) Získávání a výběr pracovníků8) Řízení výkonu9) Rozvoj zaměstnanců10) Odměňování11) Zaměstnanecké vztahy12) BOZP, PO13) Správa zaměstnaneckých a osobních záležitostí14) Jedinec v práci (pracovní smlouvy atd.)15) Marketing ve veřejných knihovnách

Získané způsobilosti

Student se naučí postupy, jak řídit, organizovat a kontrolovat činnost příspěvkové organizace/veřejné knihovny při dodržování platných zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, zásad hospodárnosti a racionálnosti provozu. Seznámí se prakticky s obecně závaznými předpisy požární ochrany a BOZP. Dále se naučí aplikovat zákoník práce do vnitřních předpisů a směrnic knihovny. Zejména se naučí, jak plánovat odborné, ekonomické a provozně technické činnosti v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu.

Literatura

FOBEROVÁ, Libuše. Dokonalé služby v hudebních knihovnách. Brno, 2011. FOBEROVÁ, Libuše. Management v knihovnách. DUHA 2009, č. 1, s. 2-10. Brno, 2009. FOBEROVÁ, Libuše. Manažerské techniky. Opava, 2011. Borchardt, P. a kol. Marketing pro veřejné knihovny . Praha, 1994. STÝBLO, J. Personální management. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85424-92-4.ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0469-2.FOBEROVÁ, Libuše. Specifika managementu knihoven. Havlíčkův Brod, 2008. FOBEROVÁ, Libuše. Zkušenosti s managementem hudebních knihoven v českých knihovnách. Žilina, 2010. ISBN 978-80-89303-32-8.ARMSTRONG, M. Personnel Management Practise. London: Kogan Page, 1993. ISBN 0-7494-1226-1.FOBEROVÁ, Libuše. Řízení knihoven 2. Opava, 2011. FOBEROVÁ, Libuše. Trend ve službách: management kvality. 2010.

Požadavky

Aktualizace 14/15. Účast na zkoušce je podmíněna předložením seminární práce v rozsahu 15 normostran textu s obsahovým zaměřením na tvorbu marketingové strategie.

Garant

PhDr. Libuše FOBEROVÁ, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Libuše FOBEROVÁ, Ph.D.