Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akvizice a organizace knihovního fondu (UBK / KK049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBK / KK049 - Akvizice a organizace knihovního fondu, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášekI. Informační fond a druhy dokumentů˘ dělení dokumentů podle různých hledisek - primární dokumenty, sekundární dokumenty, terciální dokumenty,˘ struktura a funkce informačního fondu - dokumentový fond, dokumentografický fond, faktografický fond.II. Profilování fondu dokumentů˘ profilující faktory,˘ hlavní složky profilu fondu,˘ metodický prostředky profilování,˘ metody profilování informačního fondu.III. Základní procesy akvizice˘ zjišťování dokumentu, zdroje informací pro zjišťování,˘ obsahové a formální prověřování a vývěr dokumentů do fondu,˘ získání dokumentu,˘ prvotní evidence a vstupní zpracování dokumentu.IV. Budování fondu˘ organizace dokumentového fondu,˘ inverzní akvizice,˘ organizace informačního fondu,˘ ukládání primárních dokumentů,˘ ukládání sekundárních dokumentů,˘ klasifikační systémy.V. Knižní trh˘ přehled nakladatelů a knižní produkce v ČR,˘ internetová knihkupectví.Cvičení1. Subjekty knižního trhu- klasifikace- tradiční zdroje informací- www zdroje2. Nakladatelé- základní informace pro akviziční postupy- srovnání zdrojů- situace v ČR a zahraničí3. Knižní distributoři- charakteristika zdrojů- praktické využití- situace v ČR a zahraničí4. Knihkupectví- základní informace- zdroje a jejich využití v akvizici5. Internetová nakladatelství, knihkupectví a obchody- Vltava- Kosmas- Knihservis- Odborná literatura- Český Amazon6. Praktické ukázky postupů při akvizici- vyhledávání, výběr a získávání titulů- aktuální stav zdrojů o vycházející produkci- situace v ČR a zahraničí- nové možnosti pro knihovny a informační střediska

Získané způsobilosti

Student získává dovednost analyzovat vlivy, které určují směry a vize akviziční politiky veřejných knihoven. Umí aplikovat tyto poznatky do tvorby podkladových dokumentů a akvizičních plánů. Orientuje se v legislativních aj. předpisech týkajících se problematiky.

Literatura

STöCKLOVÁ, Anna. Akvizice. Praha, 2008. Straka, Jiří. Budování informačních fondů. 1. díl. Praha, 1980. Straka, Jiří. Budování informačních fondů. 2. díl. Praha, 1982. Straka, Jiří. Budování informačních fondů. 3. díl. Praha, 1985. VODIČKOVÁ, Hana. Identifikace dokumentů. Praha, 1982. PAPÍK, R. a kol. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech. Praha : Karolinum (CD), 2002. Černá, Milena; Stöcklová, Anna. Služby knihoven a informačních středisek. Praha, 1992. http://texty.jinonice.cuni.cz/BAZALOVÁ, Eva. Akvizice obecně. Havlíčkův Brod, 2003. BOLDIŠ, P. Akvizice prostřednictvím nakladatelů, distributorů a internetových knihkupectví. Praha, 1999. Ullmanová, R. a kol. Metodika budování informačních fondů v odborných knihovnách. Praha, 1988.

Požadavky

Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria pro hodnocení: 1) aktivní účast na cvičeních (povolena absence ve dvou cvičeních);2) písemné zpracování a přednes referátu - "Moje oblíbená kniha" - ukázka, o autorovi, charakteristika díla - zařadit z hlediska literární teorie apod. Referát bude hodnocen po přednesení - ústně. 3) Úspěšné zvládnutí zápočtového testu, jedna možnost opravy. Zápočet musí student získat před zkouškou, do zahájení letního semestru. Aktualizace 12/13.

Garant

PhDr. Libuše FOBEROVÁ, Ph.D.