Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 1 (UBK / S0051)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBK / S0051 - Filozofie 1, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Milétská škola, Pythágorejci2. Eleaté, Atomisté, Sofisté3. Sókrates, Malé Sókratovské školy4. Platón5. Aristotelés6. Stoicismus, Epikureismus7. Skepse, Novoplatonismus8. Filón, Justin, Alexandrijská vs. Antiochijská škola9. Augustinus, Boetius, Dionýsios Pseudo-Areopagita10. J.S. Eriungena, Anselm, P. Abaelard11. Albertus Magnus, T. Akvinský12. Bonaventura, J.D. Scotus, W. Ockham13. Počátek renesanční filosofie (Eckhart, M. Kusánský, M. Ficino, P.d. Mirandola)

Získané způsobilosti

Studenti/ky kurzu získají základní vhled do dějin filosofie, jejích zásadních otázek, pojmů a problematiky. Budou rovnež schopni vyjmenovat hlavní díla a představitele jednotlivých vývojových etap filosofie a orientovat se v základních filosofických směrech, školách a systematických deleních filosofie. Studenti/ky by tak měli být schopni vlastní a poučené reflexe filosofické problematiky a jejího kritického zhodnocení, k jejichž rozvoji by kurz měl přispět.

Literatura

RICKEN, F. Dějiny filozofie I: antická filozofie. Olomouc, 2002. HEIZMANN, R. Dějiny filozofie II: Středověká filozofie. Olomouc, 2000. Kol. autorů. Filosofický slovník. Olomouc, 2002. OTISK, M. Filosofie a její vybrané problémy. Ostrava, 2007. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří, 2007. ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha, 2010. MICHÁLEK, J. Co je to filosofie?. Praha, 1995. MACHOVEC, M. Filosofie tváří tvář zániku. Praha, 1998. POPKIN, R. H.; STROLL, A. Filozofie pro každého. Praha, 2000.

Požadavky

Plnění seminárních úkolů. Písemný test.

Garant

Mgr. Filip SVOBODAMgr. Marek TIMKO, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Filip SVOBODA