Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 2 (UBK / S0052)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBK / S0052 - Filozofie 2, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do novověké filosofie, R. Descartes2. Pascal, Spinoza, Leibniz3. Hobbes, Lock4. F. Bacon, Berkeley, Hume,5. Francouzské, anglické, německé osvícenství6. Wolff, Kant a jeho vliv7. Fichte, Schelling, Hegel8. Materialismus, idealismus, pozitivismus9. Iracionalismus a filosofie života10. Fenomenologie, existencialismus11. Strukturalismus, postrukturalismus, hermeneutika12. Logický pozitivismus, pragmatismus13. Postmoderní filosofie, filosofie v současné době

Získané způsobilosti

Studenti/ky kurzu získají základní vhled do dějin filosofie, jejích zásadních otázek, pojmů a problematiky. Budou rovnež schopni vyjmenovat hlavní díla a představitele jednotlivých vývojových etap filosofie a orientovat se v základních filosofických směrech, školách a systematických deleních filosofie. Studenti/ky by tak měli být schopni vlastní a poučené reflexe filosofické problematiky a jejího kritického zhodnocení, k jejichž rozvoji by kurz měl přispět.

Literatura

CORETH, E.; SCHÖNDORF, H. Dějiny filozofie III: Filozofie 17. a 18. století. Olomouc, 2002. CORETH, E.; EHLEN, P.; SCHMIDT, J. Dějiny filozofie IV: Filozofie 19. století. Olomouc, 2003. CORETH, E.; EHLEN, P.; HAEFFNER, G. Dějiny filozofie V: Filozofie 20. století. Olomouc, 2006. Kol. autorů. Filosofický slovník. Olomouc, 2002. OTISK, M. Filosofie a její vybrané problémy. Ostrava, 2007. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří, 2007. ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha, 2010. MICHÁLEK, J. Co je to filosofie?. Praha, 1995. MACHOVEC, M. Filosofie tváří tvář zániku. Praha, 1998. POPKIN, R. H.; STROLL, A. Filozofie pro každého. Praha, 2000.

Požadavky

Plnění seminárních úkolů. Písemný test

Garant

Mgr. Filip SVOBODAMgr. Marek TIMKO, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Filip SVOBODA