Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti interpretace uměleckého díla (UBK / TV018)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBK / TV018 - Možnosti interpretace uměleckého díla, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky budou orientovány spíše teoreticky: budou postupně představeny základní možnosti, jak k literárnímu dílu přistupovat. A to ve třech elementárních skupinách: na úrovni teorie bude poukázáno na to, jaké jsou výhody a nebezpečí akcentace jednoho ze tří členů literární komunikace (autor-dílo-čtenář). V oblasti historické budou přednášky problematizovat především suverenitu, se kterou jaksi samozřejmě členíme literární vývoj tak, jako by šlo o cosi imanentního, nikoli o analýzy vložené do tohoto vývoje ex-post, a to s důrazem na vývoj v posledním století a především v souvislosti s rozpaky, které jsou patrné v historických analýzách "současnosti" poezie. Na úrovni kritické bude poukázáno na to, jaké kritické typy se dnes v literárním životě prosazují a jak vlastně básnický text interpretují, jaká jsou omezení toho kterého typu. Toto vše bude samozřejmě neustále ozkušováno na praktickém poli - totiž nezmizí ze zřetele otázka, jak se takto nabité informace mohou zúročit, případně už zúročují ve způsobu práce s básněmi v televizním prostředí.

Získané způsobilosti

Schopnost rozlišovat, nakolik je práce s textem jeho intepretací a kde začíná "používání" textu.

Literatura

KHOL, Jan. Interpretace. Nástin teorie a praxe interpretování. Praha: Academie, 1989. ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha, Karolinum, 2005. ČERVENKA, Miroslav, JANKOVIČ, Milan, KUBÍNOVÁ, Marie, LANGEROVÁ, Marie. Pohledy zblízka. zvuk, význam, obraz. Praha, Torst, 2002. BRUKNER, Josef; FILIP, Jiří. Větší poetický slovník. Praha, Čs. spisovatel, 1968.

Požadavky

Aktivní účast na semináři (povoleny jsou dvě absence), zpracování scénáře na základě vybraného lit. díla, ústní zkouška.

Garant

Mgr. Jakub CHROBÁK, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jakub CHROBÁK, Ph.D.Mgr. Jakub CHROBÁK, Ph.D.