Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe (UCJ / AP029)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCJ / AP029 - Řízená pedagogická praxe, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Woodward, Tessa and Seth Lindstromberg. Planning from lesson to Lesson. Harlow: Longman, 1995.

Požadavky

V průběhu celé praxe si student povede podrobné dossier o svém pedagogickém působení v daném školském zařízení. Tato dokumentace bude zahrnovat nejen podrobnou přípravu na jednotlivé vyučovací hodiny, ale také jejich detailní zhodnocení, které student provede spolu s vedoucím oborové praxe v daném školském zařízení. Toto dossier poslouží jednak k důslednému zmapování souvislé pedagogické praxe, jednak je student předloží zkušební komisi v průběhu Státní závěrečné zkoušky z Didaktiky angličtiny.Studenti absolvují v rámci předmětu 5 mikrovýstupů a 10 celohodinových výstupů. Přípravy hodin a jejich komentář včetně příloh zaznamenají do deníku praxe.

Garant

PhDr. Veronika PORTEŠOVÁ, Ph.D.