Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená ped. praxe (UCJ / NP028)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCJ / NP028 - Řízená ped. praxe, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Beran, V. Jak na školní vzdělávací program. V. část. Učitelské listy, Ředitelské listy. 2004/2005, č. 7, s. 3-4. Walterová, E. Kurukulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: CDVU MU, 1994. Průcha, J. Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech. Praha: Portál, 1996. Byčkovský, P. / Kotasem, J. Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 2004, č. 3. s. 227-242. Švec, V. / Filová, H. / Šimoník, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU, 2002. Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. Blížkovský, B. Systémová pedagogika. Ostrava? AMOSIUM SERVIS, 1992. Kalous, Z. / Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. Prášilová, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha: Triton, 2006. Belcourt, M. / Wright, P.C. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada, 1998.

Požadavky

V průběhu celé praxe si student povede podrobné dossier o svém pedagogickém působení v daném školském zařízení. Tato dokumentace bude zahrnovat nejen podrobnou přípravu na jednotlivé vyučovací hodiny, ale také jejich detailní zhodnocení, které student provede spolu s vedoucím oborové praxe v daném školském zařízení. Toto dossier poslouží jednak k důslednému zmapování souvislé pedagogické praxe, jednak je student předloží zkušební komisi v průběhu Státní závěrečné zkoušky z Didaktiky němčiny.Studenti absolvují v rámci předmětu 10 hodin náslechů a pozorování ze sledovaných hodin zpracují ve formě deníku, který bude dále reflektovat způsob jazykové výuky na škole, bude obsahovat evaluaci učebnice a sebereflexi

Garant

Mgr. Jana NÁLEPOVÁ, Ph.D.