Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná chemie (UF / CH010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UF / CH010 - Všeobecná chemie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Chemie a její význam. Základní chemické pojmy. Atomy, prvky, molekuly, sloučeniny. Čisté látky, směsi. Složené soustavy, roztoky. Chemické výpočty. Látkové množství.Stavba atomu, atomové jádro, elektronový obal. Ionty. Izotopy.Chemická vazba, základní typy chemických vazeb.Chemické reakce a jejich typy. Oxidačně-redukční reakce. Redoxní potenciál.Periodická soustava prvků. Kinetika a rovnovážný stav reakcí. Elektrolýza. Elektrolytická disociace. Iontové rovnice. Kyseliny, zásady, soli. Exponent pH.Základní nekovové prvky (vodík, kyslík, halogeny, síra, dusík, fosfor). Oxidy. Voda. Vliv na životní prostředí.Kovy, jejich výskyt, principy výroby. Využití v průmyslu. Vliv na životní prostředí.Přehled organické chemie. Uhlík ? řetězce, vazby. Uhlovodíky a jejich deriváty. Aromatické sloučeniny. Organické kyseliny a jejich deriváty. Vliv organických sloučenin uhlíku na životní prostředí.Aktuální informace a doplňkovou studijní literaturu lze najít zde:

Získané způsobilosti

Student se seznámí se základy obecné, anorganické a organické chemie na úrovni výuky na gymnáziích, s důrazem na roli chemie v životním prostředí.

Literatura

Benešová, M., Satrapová, H. Odmaturuj z chemie. Didaktis, Brno, 2002. ISBN 978-80-86285-56-1.

Požadavky

Semestrální zkouška má dvě části:Písemná zkouška sestává ze čtyř příkladů, z nichž každý je hodnocen nejvýše 5 body. Pro postup k ústní zkoušce je nutno dosáhnout alespoň 10 bodů (z max. 20). Všechny typové příklady budou řešeny v průběhu výuky.Ústní zkouška z obsahu semestrálního učiva.

Garant

Mgr. Růžena HLEDÍKOVÁ

Vyučující

Mgr. Růžena HLEDÍKOVÁ