Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finální stadia evoluce hvězd I (UF / UF009)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UF / UF009 - Finální stadia evoluce hvězd I, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vznik a vývoj hvězd. Možná finální stádia evoluce hvězd - bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, černé díry.Fermi ? Diracova statistika, degenerovaný fermionový plyn.Nerelativistická rovnice hydrostatické rovnováhy. Struktura a vlastnosti bílých trpaslíků. Chandrasekharova mez.Rovnice hydrostatické rovnováhy (TOV rovnice). Její odvození a řešení pro objekty s konstantní hustotou, limity na kompaktnost neutronových hvězd.Stavové rovnice pro vnější části neutronových hvězd.Beta rovnováha a její důsledky. Stavové rovnice pro jádra neutronových hvězd.Pozorování a objev neutronových hvězd. Pulsary.Testování stavových rovnic pomocí pozorovaných vlastností neutronových hvězd.Podivné a hybridní hvězdy.

Získané způsobilosti

Student se seznámí se základními představami o neutronových hvězdách a bílích trpaslících a s některými astrofyzikálními procesy, které se na tyto objekty vážou.

Literatura

Shapiro S.L., Teukolski S.A. Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars. The Physics of Compact Objects. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons Inc., 1983. ISBN 978-0-471-87316-7.Glendening N.K. Compact stars. Springer, 1997. ISBN 0387947833.Haensel P., Potekhin A.Y., Yakovlev D. Neutron stars 1: Equation of state and structure. Springer, 2007. ISBN 9780387335438.Ghosh P. Rotation and accretion powered pulsars. World Scientific, Singapore, 2007. ISBN 9789812708465.

Požadavky

Požadavkem pro získání zápočtu je odevzdání úspěšně vypracovaných domácích úloh.Zkouška probíhá formou obhajoby semestrálního projektu.

Garant

Mgr. Martin URBANEC, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin URBANEC, Ph.D.Mgr. Martin URBANEC, Ph.D.