Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti přispění moderních 3D zobrazova (UF / UF017)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UF / UF017 - Možnosti přispění moderních 3D zobrazova, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Historický úvod do problematiky.Obecné principy zobrazení a vlastnosti obrazu.Členění zobrazovacích metod.3D obraz a možnosti jeho vzniku.Spektroskopické metody vzniku, záznamu a reprodukce 3D obrazu, vlastnosti stereoskopického obrazu.Holografické metody vzniku, záznamu a rekonstrukce 3D obrazu, vlastnosti obrazu.Principy holografické interferometrie.Spektroskopické metody a jejich informační a dokumentační role ve vztahu ke kulturnímu dědictví.Praktické využití 3D spektroskopických metod k zachycení stavu kulturní památky, dokumentaci archeologického nálezu a archeologických prací.Holografie jako metoda archivace a dokumentace stavu kulturního díla, přehled stavu.Využití holografické interferometrie k analýze stavu kulturní památky - principy, přehled a vlastnosti používaných metod.Využití 3D stereoskopických metod k archivaci stavu uměleckých děl a kulturních památek formou praktické ukázky.

Získané způsobilosti

Student bude způsobilý vykonávat činnosti, které odpovídají cílům předmětu.

Literatura

Paoletti, D. and Spagnolo, G.S. Interferometric methods for artwork diagnostics. Amsterodam, 1996. Smith, H. M. Principles of holography. New York, 1975. nullBernard Mendiburu. 3D Movie Making: Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen. ISBN 0240811372.Schnars, U and Jűpner, W. Direct recording of holograms by CCD target and numerical reconstruction. 1994. H. Sekanina, S. Hledik. Holographic interferometry using a digital photo-camera. Bratislava, 2001.

Požadavky

Požadavky na absolvování zápočtu: 80% účast na cvičeních, splnění zadaných praktických úkolů, minimálně 50% z ověřovacího závěrečného písemného testu. Požadavky na složení zkoušky: získání alespoň 50% bodů u písemné zkoušky.

Garant

RNDr. Hynek SEKANINA, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Hynek SEKANINA, Ph.D.RNDr. Hynek SEKANINA, Ph.D.