Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. kap. z dějin středověké stř. Evropy (UHV / D0010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D0010 - Vyb. kap. z dějin středověké stř. Evropy, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Seminář věnovaný roli střední Evropy a jejímu obraz kolísajícímu mezi úvahovým modelem centra (center) a periférie křesťanského světa a střední Evropou jako svébytným badatelským fenoménem zdůrazňujícím analogické vnitřní vazby zdejších monarchií. Pozornost bude věnována diskusi o tzv. středoevropském modelu i současně se rozvíjejícímu bádání zdůrazňujícímu roli kontaktů rozdílné intenzity středoevropských knížectví a monarchií s politickými, ekonomickými a kulturními centry říšského ale i byzantského prostředí.

Získané způsobilosti

Prohloubení znalostí o vývoji středověké střední Evropy.

Literatura

Žemlička, J. Čechy v době knížecí. Praha 1997. Wihoda, M. Morava v době knížecí 906-1197. Praha, 2010. ISBN 978-80-7106-563-0.Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002. Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Praha 1997. Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005. Jan, L. Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006. Wihoda, M.:. Vladislav Jindřich. Brno 2007. Třeštík, D. Vznik Velké Moravy. Praha 2001. Jan, L. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000.

Požadavky

75% účast na hodinách.Aktivní účast na hodinách.Splnění závěrečného testu.

Garant

Mgr. David KALHOUS, Ph.D.