Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSDS-Struktury pozdněstředověkého světa (UHV / D2182)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2182 - VSDS-Struktury pozdněstředověkého světa, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod2. Centra a periférie Evropy3. Mocenské proměny Západní Evropy4. Mocenské proměny středoevropského prostoru5. Hospodářské vazby evropského prostoru6. Křesťané a kontakt s mimokřesťanskými kulturami7. Vnitřní nepřátelé křesťanského světa8. Papežství x konciliarismus9. Univerzity a vzdělanost10. Formování stavovských polí11. Úpadek a dědictví byzantské říše12. Závěrečný test

Získané způsobilosti

Orientace v základních problémech a terminologii oboru.

Literatura

Boockmann, H. Das Mittelalter. Ein Lesebuch aus Texten und Zeugnissen des 6. bis 16. Wenta, J. (ed.). Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Toruń 1999. Boockmann, H. Einführung in die Geschichte des Mittelalters. München 1988. Le Goff, J. - Schmitt, J.-C. Encyklopedie středověku. Praha 1999. Curtius, E. Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998. Nejedlý, M. Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003. Bachtin, M. Francois Rabelais a lidové kultura středověku a renesance. Praha 1975. Duby, G. Geschichte des privaten Lebens, Bd. 2, Vom Feudalzeitalter zur Renaissance. Frankfurt a/M. 1991. Grundmann, H. Geschichtschreibung im Mittelalter. Göttingen 1987. Patze, H. Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter. Brewer, D. Chauser a jeho svět. Praha 1978. Althoff, G. Inszenierte Herrschaft. Geschichtschreibung und politisches Handeln. Gurevič, A. Kategorie středověké kultury. Praha 1978. Třeštík, D. Komova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha 1991. Smetánka, Z. Legenda o Ostojovi. Praha 1992. Seibt, F. Lesk a bída středověku. Praha 2000. Goetz, H.-W. Moderne mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Gurevič, A. Nebe, peklo, svět. cesty k lidové kultuře středověku. Praha 1996. Le Goff, J. Paměť a dějiny. Praha 2007. Huizinga, J. Podzim středověku. Praha 1999. Bláhová, M. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie. Le Goff, J. Středověká imaginace. Praha 1999. Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999. Wenta, J. Studien über die Ordensgeschichtschreibung am Beispiel Preußens. Toruń 2000. Kantorowicz, E. H. The King´s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. . Duby, G. Věk katedrál. Praha 2001. Ennenová, E. Ženy ve středověku. Praha 2002.

Požadavky

Úspěšné ukončení závěrečného testu. Vypracování písemného referátu a recenze na monografii věnovanou hospodářských a sociálním dějinám středověku.

Garant

Doc. Mgr. Martin ČAPSKÝ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Mgr. Martin ČAPSKÝ, Ph.D.