Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSDS-České město vrcholného a pozdního s (UHV / D2184)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2184 - VSDS-České město vrcholného a pozdního s, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Město jako nový fenomén vrcholně středověké společnosti.Lokace měst. (Od práv Němců k německému právu.)Město jako obec (Společní jmenovatelé městské pospolitosti.)Sociální a prostorová stratifikace středověkého města.Městská správa (Písaři a městské knihy.)Městské písemnosti (Praktická výuka v archivu)Město jako hospodářské centrum (V síti obchodních cest.)Město a venkov (Ostražité sousedství.)Město a urbánní sítěMěsto jako sociální fenomén (Strategie jednání městských vrstev.)Město a lidé na okraji (Ti "druzí" v městských písemnostech.)12. Závěrečný test

Získané způsobilosti

Orientace v urbánním bádání o předmoderních dějinách.

Literatura

Flodr, M. Brněnské městské právo. Brno 2001. Hoffmann,F. České město ve středověku,Praha 1992. Nodl, M. - Šmahel, F. (edd.). Člověk českého středověku. Praha 2002. Isenmann, E. Der deutsche Stadt im Mittelalter. Köln, 2012. Boockmann, H. Die Stadt im späten Mittelalter. München 1987. Borovský, T. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005. Bakala, J. Moravsko-slezské pomezí v proměnách 13. věku. Brno, 2002. Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005. Nodl, M. (ed.). Sociální svět středověkého města. Praha 2006. Sulitková, L. Vývoj městských knih v Brně ve středověku. Praha 2004. Kejř, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998.

Požadavky

Úspěšné ukončení závěrečného testu. Vypracování písemného referátu a recenze na monografii věnovanou hospodářských a sociálním dějinám středověku.

Garant

Doc. Mgr. Martin ČAPSKÝ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Mgr. Martin ČAPSKÝ, Ph.D.