Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSDS-Šlechta českého středověku (UHV / D2187)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2187 - VSDS-Šlechta českého středověku, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahem semináře bude komentovaný rozbor pramenů a literatury ke genezi české šlechty.

Literatura

Žemlička, J. Čechy v době knížecí. Praha 1997. Macek, J. Česká středověká šlechta. Praha 1997. Macek, J. Jagellonský věk v českých zemích I. - IV. Praha 1992 - 1999. Třeštík, D. Komova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Žemlička,J. Počátky Čech královských,1198-1253,Praha 2002. Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005. Jan, L. Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006. Jan, L. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000.

Požadavky

Úspěšné absolvování závěrečného testu a odevzdání recenze na vybranou knihu zabývající se problémy českých středověkých dějin.

Garant

Mgr. Petr KOZÁK, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr KOZÁK, Ph.D.