Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSDRN-Cestování a cestopisná literatura (UHV / D2194)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2194 - VSDRN-Cestování a cestopisná literatura, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod2. Typy pramenů z cest a přístupy ke zkoumání cestování3. "grand tour" a šlechtici na cestách4. Diplomatické cesty5. Akademické peregrinace6. Cesty cizinců do střední Evropy7. Osvícenci na cestách8. Každodennost cestování9. Habsburská monarchie očima cizinců10. Poutnictví11. Cesty misionářů a cestopisy duchovních12. Cestování žen13. Zápočtový test

Získané způsobilosti

Orientace v základních problémech a konceptech oboru.

Literatura

Storchová, L. Ars apodemica. Umění uchopit a popsat "cizí" kraje. Ďas 25, 2003, č. 4, s. 10-12. Klusáková, L. Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima. Praha 2003. Bobková, L. - Neudertová, M. (edd.). Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí n. L. 1995. Hojda, Z. - Vlnas, V. (edd.). Cesty a cestovatelé v raném novověku (katalog k výstavě). Litoměřice - Praha 1994. Binková, S. - Polišenský, J. (edd.). Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Praha 1989. Hojda, Z. Český Merkur, Barokní Čechie na cestách. In: VLNAS, V. (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001, s. 147-162. Pánek, J. Čeští cestovatelé v renesanční Evropě (Cestování jako činitel politické a kulturní integrace). ČČH 88, 1990, s. 641-660. Kroupa, J. Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006. Kubeš, J. (ed.). Kryštof Václav z Nostic. Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705. Praha 2004. Storchová, L. (ed.). Mezi houfy lotrův se pustiti.. České cestopisy o Egyptě 15. - 17. století. Praha 2005. Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25. Stannek, A. Telemach´s Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 2001. Fučíková, E. (ed.). Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze. Praha 1992. Himl, P. Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007. Mączak, A. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI. i XVII wieku. Warszawa 1978 (anglická verze: Travel in Early Modern Europe, Oxford 1995).

Požadavky

Aktivní účast na hodinách, četba zadané literatury, úspěšné absolvování závěrečného testu. Seminární práce má podobu recenze.

Garant

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.