Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSDS-Vybrané kapitoly z dějin středověké (UHV / D2195)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2195 - VSDS-Vybrané kapitoly z dějin středověké, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Seminář zaměřený na komparaci vývoje střední Evropy. Během semináře budou ověřovány teze o střední Evropě jako periférii západní Evropy nebo jako prostoru mezi Byzancí a říší. Pozornost bude věnována tzv. středoevropskému modelu i kontaktům zdejších knížectví a monarchií s politickými, ekonomickými a kulturními centry říšského ale i byzantského prostředí.

Získané způsobilosti

Prohloubení znalostí o vývoji střední Evropy v době středověku.

Literatura

Šmahel, F. Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378). Praha 2006. Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha 1991. Spunar, P. Kultura středověku. Praha 1995. Seibt, F. Lesk a bída středověku. Praha 2000. Šmahel, F. Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002. Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999. Duby, G. Věk katedrál. Praha 2001. Wihoda, M. Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.

Požadavky

Zápočtový test

Garant

Mgr. David KALHOUS, Ph.D.

Vyučující

Mgr. David KALHOUS, Ph.D.