Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSNOD-Boj o české státní právo (UHV / D2201)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2201 - VSNOD-Boj o české státní právo, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Formování novodobého českého národa a občanské společnosti.2. Revoluce 1848 v českých zemích.3. Vídeňský a Kroměřížský sněm.5. Češi a Němci v revoluci 1848.6. Obnovení ústavnosti a země Koruny české7. Fundamentální články, snaha o česko-rakouské vyrovnání8. Konec rezistence a "drobečková" politika9. Nacionalismus v Předlitavsku: Češi a Němci10.Vývoj volebního práva v monarchii11."Jazykový federalismus"12.Vznik nových politických stran

Získané způsobilosti

Student získá přehled o základních etapách vývoje české politiky v 19. století

Literatura

Doubek, V. Česká politika a Eusko (1848-1914). Praha, 2004. Urban, O. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982. Lněničková, J. České země v době předbřeznové. Praha, 1999. Efmertová, M. České země v letech 1848-1918. Praha, 1998. Znoj, M.- Havránek, J.- Sekera, M. Český liberalismus. Praha, 1995. Šedivý, J. Češi, české země a velká válka. Praha, 2001. Kořalka, J. Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815-1918. Praha, 1996. Fasora,L.-Hanuš,J.-Malíř, J. Človek na Moravě v 19. století. Brno, 2008. Die Habsburgermonarchie. Wien, 1980. Křen, J. Dvě století Evropy. Praha, 2005. Hroch, M. Evropské národní hnutí v 19. století. Praha, 1986. Urban,O. František Josef I. Praha, 1991. Kladiwa,P.-Pokludová, A. Hans Kudlich. Cesta života a mýtu. Ostrava, 2012. Galandauer. Karel I. poslední český král. Praha, 2004. Křen, J. Konfliktní společenství Češi a Němci 1780 - 1918. Praha, 1990. křen, J. Konfliktní společenství. Češi a Němci 1848-1918. Praha, 1990. Malíř, J. Materiály ke studiu vývoje české společnosti v letech 1848-1918. Brno, 1986. Hroch, M. Národy nejsou dílem náhody. Praha, 2003. Malíř, J. Od spolků k moderním politickým stranám. Brno, 1998. Pernes, J. Pod habsburským orlem. Praha, 2001. Hroch M. Poheldy na národ a nacionalismus. Praha, 2003. Malíř, J.-Marek, P. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. I. díl. Brno, 2005. Sak, R. Rieger. Konzervativec nebo liberál. Praha, 2003. Hlavačka, M. Svět české samosprávy. Praha, 2001. Bělina, P-Fučík,J. Válka 1866. Praha, 2005.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce.

Garant

Doc. PhDr. Marie GAWRECKÁ, CSc.

Vyučující

Doc. PhDr. Marie GAWRECKÁ, CSc.