Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSNOD-Politický systém meziválečné ČSR (UHV / D2203)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2203 - VSNOD-Politický systém meziválečné ČSR, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vznik československého státu2. Charakteristika politického systému ČSR3. Československá ústava4. Volební systém5. Kontinuita a diskontinuita stranického a volebního systému ČSR s obdobím Habsburské monarchie6. Politické strany a jejich role v politickém systému meziválečné ČSR7. Struktura českých resp. československých politických stran a jejich politické elity8. Slovenské politické strany a jejich politické elity9. Německé politické strany a jejich politické elity10.Polské politické strany v ČSR.11.Politická a ekonomická centra. tzv.Hrad, skupina Živnobanky12.Správní uspořádání ČSR

Získané způsobilosti

Student zíká přehled o politickém systému Československa v meziválečném období

Literatura

Šetřilová, J. Alois Rašín.Dramatický život politika. Praha, 1997. Bartlová, A. Andrej Hlinka. Bratislava, 1990. Hanzal, J. Antonín Švehla. Praha, 1993. Klimek, A. Boj o Hrad I. díl. Praha, 1996. Klimek,A. Boj O Hrad. II. díl. Praha, 1998. Peroutka, F. Budování státu I.- IV. Praha, 1991. Čechurová, J. Česká politická pravice. Praha, 1999. Kárník, Z. České země v éře První republiky (1918-1938).I.,II.,III. díl. Praha, 2002. Broklová, E. Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938. Praha: SLON, 1992. Marek, P. Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918-1938. Olomouc, 1995. Pasák, T. Český fašismus j1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha, 1999. Libor Vykoupil. Český fašismus na Moravě. Brno, 2012. Vykoupil, L. Český fašismus na Moravě. Brno, 2012. Brügel, J.W. Češi a Němci 1918-1938. Praha, 2006. Rychlík,J. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945. Bratislava, 1997. Veselý, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha, 2003. Rupnik, J. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha, 2002. Lustigová, M. Karel Kramář. První československý premiér. Praha, 2007. Harna, J. Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století. Praha, 2006. Trapl, M. Monsignore Jan Šrámek. Olomouc, 1995. Broklová, E. Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938. Praha, 1999. Broklová, E. Politická kultura německých aktivistických stran 1918-1938. Praha, 1999. Harna, J.- Lacina,V. (edd.). Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí. Praha, 2007. Malíř,J.-Marek, P. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v Československu 1861-2004. I.díl. Brno, 2005. Broklová, E. První československá ústava. Praha, 1992. Kováč, D. Slováci a Česi. Bratislava, 1997. Klimek, A. Velké dějiny zemí Koruny české. sv. XIII. Praha, 2000. Klimek, A. Velké dějiny zemí Koruny české. sv. XIV. Praha, 2003. Kárník, Z. Vlastimil Tusar. Novinář, politik, diplomat. Praha, 2005.

Požadavky

Aktivní účast v semináři. Vypracování seminární práce.

Garant

Doc. PhDr. Marie GAWRECKÁ, CSc.

Vyučující

Doc. PhDr. Marie GAWRECKÁ, CSc.