Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSNED-Prameny k dějinám studené války (UHV / D2212)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2212 - VSNED-Prameny k dějinám studené války, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co je studená válka? (Pojem, charakteristika, periodizace)2. W. Churchill: Projev ve Fultonu a jeho ohlas v českém dobovém tisku3. G. Kennan: Tzv. dlouhý telegram4. J. V. Stalin: Projev k volbám do Nejvyššího sovětu v únoru 19465. A. A. Ždanov: O mezinárodní situaci (Projev na zasedání Informbyra v září 1947)6. Protijugoslávské rezoluce 1948 a 19497. Severoatlantická smlouva z dubna 19498. Vojenská porada v Moskvě v lednu 1951 - mýtus a skutečnost9. Návrh SSSR na neutralizaci Německa z března 195210. Suezská krize na pozadí blokového soupeření11. Usnesení Nejvyššího sovětu SSSR o výsledcích cesty N. Chruščova a N. Bulganina do Barmy, Afghánistánu a Indie v roce 195512. Nóta vlády SSSR vládám USA, GB a FR o berlínské otázce z listopadu 1958 + Nóta vlády SSSR na uzavření mírové smlouvy s Německem z ledna 195913. Role OSN v poválečném světě a její podíl na řešení mezinárodních krizí14. Schůzka J. F. Kennedy - N. S. Chruščov ve Vídni na jaře 196115. Založení, činnost a zánik Informačního byra (1947-1956)16. Čínsko-sovětská roztržka: příčiny a důsledky17. Smlouvy SALT 1 a ABM (1972) jako mezník v jaderném zbrojení18. Snahy o odzbrojení (50. - 80. léta)19. Mírové hnutí (40. - 80. léta)20. Ohlas korejské války v českém tisku (1950-1953)21. Zahraničně politická koncepce Charlese de Gaulla v letech 1958-196922. Sovětská zahraniční politika 1964-1983 a tzv. Brežněvova doktrína23. Henry Kissinger a hlavní rysy jeho zahraničně politická koncepce24. Válka v Indočíně na stránkách českého tisku25. Dekolonizace v 50. a 60. letech na stránkách českého tisku

Získané způsobilosti

Orientace v základních problémech vývoje po roce 1945; práce s prameny

Literatura

DRULÁK, P. Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha, 2009. DURMAN, K. Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991). Světová válka a nukleární mír I. Praha 2004. NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století I., II. Praha 2000. BERGHE, Y. Vanden. Velké nedorozumění. Dějiny studené války (1917-1990). Praha 1996. VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEJCHMAN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000. LUŇÁK, P. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997.

Požadavky

Zisk zápočtu podmiňuje kromě účasti na semináři aktivita studentů (zapojení do diskusí během semestru), úroveň referátu k zadanému tématu, výsledky průběžných písemných testů včetně závěrečného testu a úrovně semestrální práce (vzniká z referátu a diskuse k němu). Při sestavování práce musí student prokázat zvládnutí základních technik historikovy práce; kromě sestavení speciální bibliografie je kladen důraz na vyhledávání tištěných pramenů a pramenných edic, práci s prameny, schopnost samostatně formulovat problémy. Rozsah práce by neměl klesnout pod 12 normovaných stran, samozřejmou součástí jsou řádné citace použitých pramenů a literatury.

Garant

Doc. PhDr. Jiří KNAPÍK, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Jiří KNAPÍK, Ph.D.