Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět VSNED-Prameny ke genezi sovětského bloku (UHV / D2214)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2214 - VSNED-Prameny ke genezi sovětského bloku, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Zhodnocení historické produkce k dějinám sovětského bloku 40.-70. let v ČR2. Vize poválečného uspořádání ve střední a východní Evropě na stránkách protektorátního denního tisku 1944-19453. Zamyšlení nad vznikem a obecnými rysy lidově demokratických režimů (1944-1948)4. A. A. Ždanov: O mezinárodní situaci - projev na zasedání Informbyra v září 19475. Vznik a činnost Informačního byra (1947-1956)6. Protijugoslávské rezoluce z let 1948 a 19497. Politická činnost J. V. Stalina v letech 1945-1953 a různé interpretace autorů8. "Rumunská" cesta k moci (1944-1947)9. "Polská" cesta k moci (1943-1948)10. Diktatura Envera Hodži (1944-70. léta)11. Normalizace sovětsko - jugoslávských vztahů ve 2. polovině 50. let12. Změny v sovětské vnitřní a zahraniční politice po smrti J. V. Stalina (1953-1954)13. Specifika sovětizace NDR (1945-1953)14. Politická koncepce N. S. Chruščova a její praxe (1955-1964)15. Nástup L. I. Brežněva a vnitřní vývoj SSSR koncem 60. a v 70. letech16. Principy "kádárismu" (1956-70. léta)17. Bouřlivý rok 1956 v sovětském bloku18. Vnitřní vývoj Polska 1956-80. léta19. Ceausescova éra v Rumunsku20. Rada vzájemné hospodářské pomoci21. Varšavská smlouva22. Rozpory v sovětském bloku v 60. letech23. Gorbačovovův pokus o reformu a jeho ohlas v českém tisku24. Opoziční a disidentské skupiny v sovětském bloku25. Rozpad sovětského bloku (1988-1989)

Získané způsobilosti

Prohloubení znalostí z přednášky k dějinám po roce 1945.

Literatura

VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy. Praha, 2004. PLECHANOVOVÁ, B. - FIEDLER, J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997. NÁLEVKA, V. Kapitoly z dějin studené války 1. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997. DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství. Praha, 2009. NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století I., II. Praha 2000. DURMAN, K. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha, Karolinum, 1998. VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEJCHMAN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000.

Požadavky

Zisk zápočtu podmiňuje kromě účasti na semináři aktivita studentů (zapojení do diskusí během semestru), úroveň referátu k zadanému tématu, výsledky průběžných písemných testů včetně závěrečného testu a úrovně semestrální práce (vzniká z referátu a diskuse k němu). Při sestavování práce musí student prokázat zvládnutí základních technik historikovy práce; kromě sestavení speciální bibliografie je kladen důraz na vyhledávání tištěných pramenů a pramenných edic, práci s prameny, schopnost samostatně formulovat problémy. Rozsah práce by neměl klesnout pod 12 normovaných stran, samozřejmou součástí jsou řádné citace použitých pramenů a literatury.

Garant

Doc. PhDr. Jiří KNAPÍK, Ph.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Jiří KNAPÍK, Ph.D.