Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin I (UHV / D3049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D3049 - Filozofie dějin I, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Dějiny filozofie a filozofie dějin, dějinné myšlení, příbuzné disciplíny (praktická filosofie, filosofie státu a práva, sociální filosofie), smysl dějin, étos dějin2. Mytologické reflexe, čas a prostor v mytologii3. Cyklický model času v antické filosofii4. Dějinně filozofické tendence antického dějepisectví (Hérodotos, Thúkýdidés)5. Aristoteles a Polybios6. Židovsko-křesťanský koncept času, providencialistické a eschatologické koncepce ve středověku7. Augustinova teologie dějin, augustianismus8. Trinitářská eschatologie Joachima da Fiore9. Pojetí historického dění v humanistickém dějepisectví (Machiavelli, Guicciardini)10.Mechanismus společenského dění ve filosofii 16. a 17. století (Grotius, Hobbes, Spinoza, Locke)

Literatura

Ricken, F. Antická filosofie. Olomouc 2000. M. Sobotka - M. Znoj - J. Moural. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha 1994. Walter Brugger (a kol.). Filosofický slovník. Praha 1994. (pojmový slovník, v závěru náčrt dějin filozofie). Armstrong, A. H. (ed.). Filosofie pozdní antiky. Praha 2002. H. Holzley - W. Röd. Filosofie 19. a 20. století II. Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie. Praha 2006. Gérad Durozoi, André Roussel. Filozofický slovník. Praha 1994. (jmenný i pojmový, doplněný českými hesly). Patočka, J. Nejstarší řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Praha 1996. Graeser, A. Řecká filosofie klasického období. Praha 2000. Julian Nida-Rümelin. Slovník současných filosofů. Praha 2001 (v podstatě jmenný slovník nejvýznamnějších filozofů 20. století). de Libera, A. Středověká filosofie. Praha 2001. Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha 1994. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha 1990.

Požadavky

Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Garant

Dr. Klara HÜBNER

Vyučující

Dr. Klara HÜBNER