Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální tendence v bádání o kulturních (UHV / DN010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / DN010 - Aktuální tendence v bádání o kulturních, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah jednotlivých hodin je určován badatelskou orientací externího přednášejícího a studenti se s ním podrobněji seznamují během úvodní hodiny.

Získané způsobilosti

Orientace v základních problémech a terminologii oboru.

Literatura

Nodl, M. - Tinková, D. (edd.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007. Iggers, G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002. periodikum. Dějiny - teorie - kritikaHistorische Anthropologie. Kultur - Gesselschaft - Alltag. Burke, P. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha 2004. Raphael, L. Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München 2003. Nešpor, Z. R. - Horský, J. Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie. Kuděj 1/ 2004, s. 61- 81. van Dülmen, R. Historická antropologie. Vývoj - problémy - úkoly. Praha 2002. Eibach, J. - Lottes, G. Kompass der Geschichtswissenschaft. Göttingen 2002. Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.periodikum. l´Homme, History and Theory, Past and Present. Rataj, T. Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin. Kuděj 7, 2005, 1-2, s. 142 - 158. Domańska, E. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 2005. Goetz, H.-W. Moderne mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt 1999. Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha 1999. Burke, P. (ed.). New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 2001. Bloch, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1969. Le Goff, J. Paměť a dějiny. Praha 2007. Čapská, V. a kol. Processes of Cultural Exchangein Central Europe, 1200-1800. Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-128-0.Burke, P. Variety kulturních dějin. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 5-29, 190-218.

Požadavky

Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Garant

Doc. Mgr. Martin ČAPSKÝ, Ph.D.Doc. PhDr. Pavel ŠOPÁK, Ph.D.

Vyučující

Doc. Mgr. Martin ČAPSKÝ, Ph.D.Doc. PhDr. Pavel ŠOPÁK, Ph.D.