Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (ULGAT / LA058)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ULGAT / LA058 - Řízení lidských zdrojů, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základy řízení lidských zdrojů2. Strategické řízení lidských zdrojů3. Úloha personálního útvaru a personalistů4. Politika řízení lidských zdrojů5. Plánování, získávání a výběr pracovníků6. Rozmísťování a uvolňování pracovníků7. Hodnocení a odměňování pracovníků8. Vzdělávání a rozvoj pracovníků, řízení kariéry9. Ochrana zdraví, bezpečnost při práci a péče o pracovníky10. Personální informační systémy11. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

Literatura

MONTAG, P. Assessment centre moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu. Praha: Pragoeduca, 2002. ISBN 80-7310-004-5.VEBER, J. a kol. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-095-5.CEJTHAMR, V. - DĚDINA, J. Management a organizační chování. Grada, 2010. DĚDINA, J. Management, organizování a ekonomika lázeňství. Praha: VŠ CRHL, 2004. ISBN 80-86592-01-4.BRADBURY, A. Manažerské dovednosti - jak ovlivňovat druhé. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-380-3.WALKER, A. J. Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 256 s., 2003. ISBN 80-247-0449-8.RAIS, K. Personal effectiveness in crisis. Brno, 2006. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů - nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů - základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.nullSRPOVÁ, J. a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. Praha, 2005.

Požadavky

Podmínkou pro absolvování předmětu je vypracování a obhajoba seminární práce na téma, které určí vyučující nejpozději do 3. výukového týdne a alespoň 60% úspěšnost u písemného testu prověřujícího znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury a obsahu přednášek a seminářů, poté je předmět je ukončen zápočtem.

Garant

Ing. Jana STUCHLÍKOVÁ

Vyučující

Ing. Jana STUCHLÍKOVÁIng. Dagmar ZORKOVÁ