Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie v ošetřovatelství (UO / 00001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / 00001 - Filozofie v ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:1. Filozofie a základní filozofické disciplíny.2. Filozofie a problém bytí. Filozofie a problém poznání.3. Logika, kritická skepse, poznání a víra, pojetí pravdy.4. Novodobá gnoseologie.5. Filozofie a problémy člověka, filozofická antropologie.6. Vztah filozofie ke zdraví v současnosti, postmoderna,zdroje postmoderního myšlení.7. Filozofie jako ucelený světový názor.8. Filozofie holismu v péči o zdraví člověka.9. Vztah filozofie a etiky.10. Existencialismus.11. Hermeneutika.12. Fenomenologie.13. Kritické reflexe moderní doby.14. Osobnosti české filozofie.Obsah seminárních cvičení:1. Gnoseologie - teorie poznání2. Ontologie, noologie, existencializmus ve filozofii, psychologii a terapii3. Holismus jako paradigma doby. Holistické a multikulturní ošetřovatelství4. Myšlenkové směry a jejich prolínání do ošetřovatelské praxe I5. Myšlenkové směry a jejich prolínání do ošetřovatelské praxe II6. Postmoderní doba a zdraví. Životní styl a myšlení 21. století7. Filozofie hodnot - axiologie (Priority života)

Literatura

MASTILIAKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno: IDV PZ 1999. Brno. IDV PZ, 1999. ISBN 80-7013-277-9.STORIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1992. JASPER, K. Úvod do filozofie. Praha: Oikumene, 1996. Adamová - Dudák - Ventura. Základy filosofie, etiky. Praha: Fortuna, 1996.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)Aktivní účast na seminárním cvičeníPrezentace vybraného tématu

Garant

Bc. et Mgr. Roman ADAMCZYK, Ph.D.Prof. MUDr. et PhDr. Ladislav ŠOLTÉS, DrSc.

Vyučující

Prof. MUDr. et PhDr. Ladislav ŠOLTÉS, DrSc.Bc. et Mgr. Roman ADAMCZYK, Ph.D.