Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Anatomie (UO / 00005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / 00005 - Anatomie, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:1. Základy stavby lidského těla. Stavba buňky a její diferenciace. Druhy tkání a jejich základní histologická charakteristika.2. Pohybový systém 1. Osteologie a arthrologie: Kostra a kloubní spojení končetin. Lebka, čelistní kloub. Kostra trupu, páteř. Topografie lumbální punkce.3. Pohybový systém 2. Myologie: Přehled svalových skupin, jejich funkce a motorické inervace. Topografie intramuskulárních injekcí.4. Kardiovaskulární systém 1. Velký a malý krevní oběh, krev. Srdce - základní stavba, koronární tepny, srdeční chlopně a jejich poslechová místa. Punkce perikardu.5. Kardiovaskulární systém 2. Přehled tepen a žil hlavy, trupu a končetin. Místa palpace a tlakové body. Tepenné a žilní krvácení. Mízní systém, slezina. Nejdůležitější regionální mízní uzliny. Imunita lidského organizmu.6. Dýchací systém. Horní a dolní cesty dýchací. Plíce a pleura. Mediastinum.7. Trávicí systém 1. Dutina ústní, zuby, velké slinné žlázy. Stavba a funkce trávicí trubice. Hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté, appendix. Anatomický podklad kýl.8. Trávicí systém 2. Játra, cesty žlučové a žluč, pankreas.Trávicí enzymy, inzulin.Vývojové odchylky trávicího systému. Přehled žláz s vnitřní sekrecí.9. Močový systém. Ledviny, stavba a funkce. Vývodné cesty močové: močovody, močový měchýř, močová trubice ženská a mužská.10. Ženský pohlavní systém. Děloha, vaječníky, vagina, zevní genitál. Vyšetření per vaginam.11. Mužský pohlavní systém. Varlata a jejich sestup, provazec semenný a přídatné žlázy. Topografie prostaty. Penis, erekce a její poruchy.12. Nervový systém 1. Centrální nervový systém: Základní pojmy, stavba mozku a míchy hřbetní, obaly míšní a mozkové. Šedá a bílá hmota mozková, primární mozková centra. Senzitivní a motorické nervové dráhy. Autonomní nervový systém.Mozkomíšní mok a jeho cirkulace.13. Nervový systém 2. Periferní nervový systém: Míšní nervy a nervové pleteně. Hlavové nervy I - XII, jejich topografický průběh a inervační oblasti.14. Smyslové orgány, principy stavby a funkce.Kůže a kožní adnexa.Prsní žláza, stavba a funkce, odtok mízy z prsu.Obsah seminárních cvičení:1. Základy cytologie a histologie orgánových soustav2. Struktura pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost). Stavba a funkce příčně pruhované kosterní svaloviny.3. Spojení kostí v souvislosti a v dotyku, jednoduché a složené kloubyajejich pohyby.4. Stavba srdečního svalu, skelet srdeční, stavba a funkce srdečních chlopní.Krev, krevní skupiny, srážení krve, formované krevní elementy a jejich funkce. Principy imunitní reakce krevního a lymfatického systému.5. Stavba tepenné a žilní stěny, krevní a mízní kapiláry. Krevní oběh plodu.6. Stavba a funkce hrtanu, tvorba hlasu. Struktura trachey a bronchů. Bronchopulmonální segment, stavba plicního alveolu, výměna dýchacích plynů.7. Mikroskopická stavba trávicí trubice, rozdíly mezi jednotlivými oddíly. Principy trávení a vstřebvání živin.8. Histologie jaterní tkáně, struktura jaterního lalůčku, hepatocyt. Struktura pankreatu, zevně sekretorická část a Langerhansovy ostrůvky. Mimojaterní cesty žlučové, žlučník.9. Ledviny - kůra a dřeň, nefron, Malpigické tělísko, cirkulace krve v ledvinách. Stavba močového měchýře a močové trubice, sfinktery.10. Hormonální činnost ovárií, vývoj vajíčka. Cyklické změny děložního endometria, stavba děložní stěny a její změny v těhotenství. Hormonální regulace,11. Hormonální činnost varlat, spermiogeneze. Stavba průběh funiculus spermaticus. Topografie mužské uretry.12. Centrální nervový systém - stavba a činnost thalamu a hypothalamu, hypofýza, neuroendokrinní systém, biologická zpětná vazba (feedback)13. Periferní a autonomní nervový systém - stavba periferního nervu, spektrum vláken, principy vegetativní inervace vnitřních orgánů.14. Histologická stavba kůže, termoregulace. Oční bulbus, stavba sítnice. Stavba vnitřního a středního ucha.

Literatura

DYLEVSKÝ, I.- DRUGA, R. Anatomie. Praha: Galén, 2000. HOLIBKOVÁ,A.-LAICHMAN,S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: UP, 1996. LIŠKOVÁ, M.- NAŇKA, O. Přehled anatomie.Univerzita Karlova Praha, Karolinum, 2006. MALINSKÝ, J.- LICHNOVSKÝ,V.- MICHALÍKOVÁ, Z. Přehled histologie člověka v obrazech I., II.díl. Univerzita Palackého Olomouc, 2004.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)aktivní účast na seminárním cvičeníPožadavky ke zkoušce:Písemný test, minimálně 80 % úspěšnostNesplnění testu - ústní zkouška

Garant

Doc. MUDr. Rudolf MICHALSKÝ, CSc.

Vyučující

Doc. MUDr. Rudolf MICHALSKÝ, CSc.MUDr. Ivana VOLFOVÁ, Ph.D.