Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fyziologie (UO / SK049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / SK049 - Fyziologie, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
11. dychaci system Neznámý 01.11.2020 16:42 0
2. Obecna stavba kosti Neznámý 01.11.2020 16:51 0

Další informace

Obsah

Obsahové zaměření přednášek:Počet hodin Téma2 Fáze ontogenetického vývoje člověka. Funkce buňky. Tělní tekutiny. Homeostáza.2 Integrační funkce CNS, smyslové funkce.1 Hybnost člověka a její řízení.2 Funkce žláz s vnitřní sekrecí, základní účinky hormonů.1 Krev, lymfa. Kardiovaskulární funkce.1 Ventilační a respirační funkce.1 Funkce gastrointestinálního traktu (GIT).1 Látkový a energetický metabolismus. Základy racionální výživy.1 Exkreční funkce organismu. Acidobazická rovnováha. Termoregulační mechanismy.1 Reprodukční funkce člověka.1 Role ventilace při udržování ABR, hodnocení ventilačních funkcí člověka (spirometrie,FEV).1 Biologicky významné reflexy v GIT (polykací, defekační), žaludeční bariéra.Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:Počet hodin Téma1 Charakteristiky fyziologických funkcí dítěte. Změny fyziologických funkcí v období dospívání1 Stresory, fáze stresu, přínos stresu, rizika stresu. Subjektivní faktory tělesného nepohodlí (akutní a chronická bolest, svědění, nauzea aj.).1 Specifika fyziologických funkcí dospělého muže a ženy. Energetická bilance organismu - posuzování, řízení příjmu potravy. Role jater v metabolismu.1 Specifické změny fyziologických funkcí v období stárnutí a stáří.1 Zevní projevy srdeční činnosti, změny krevního tlaku za fyziologických podmínek.

Literatura

SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0630-X.TROJAN, S. et al. Kontrolní otázky z fyziologie. Praha:Triton, 2005. ISBN 80-7254-555-8.ROKYTA, R.et al. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně , přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-8586-645-5.TROJAN, S. et al. Lékařská fyziologie. Praha:Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0512-5.ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. MOUREK, J. FYZIOLOGIE. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. GRADA, 1. vydání, 2005.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: " Účast na cvičení 80 %, aktivní přístup k probíranému tématu.(studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)" Aktivní účast v seminárním cvičeníPožadavky ke zkoušce:" Písemný test, minimální úspěšnost 80%

Garant

Doc. MUDr. Jaroslav MYSLIVEČEK, Ph.D.

Vyučující

Doc. MUDr. Rudolf MICHALSKÝ, CSc.