Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Anatomie (UO / SP004)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / SP004 - Anatomie, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
11. dychaci system Neznámý 01.11.2020 16:51 0

Další informace

Obsah

Obsahové zaměření přednášek:Počet hodin Témata2 Základy stavby lidského těla. Stavba buňky a její diferenciace. Druhy tkání a jejich základní histologická charakteristika.2 Pohybový systém 1. Osteologie a arthrologie: Kostra a kloubní spojení končetin. Lebka, čelistní kloub. Kostra trupu, páteř. Topografie lumbální punkce.3 Pohybový systém 2. Myologie: Přehled svalových skupin, jejich funkce a motorické inervace. Topografie intramuskulárních injekcí.2 Kardiovaskulární systém 1. Velký a malý krevní oběh, krev. Srdce - základní stavba, koronární tepny, srdeční chlopně a jejich poslechová místa. Punkce perikardu.1 Kardiovaskulární systém 2. Přehled tepen a žil hlavy, trupu a končetin. Místa palpace a tlakové body. Tepenné a žilní krvácení. Mízní systém, slezina. Nejdůležitější regionální mízní uzliny. Imunita lidského organizmu.2 Dýchací systém. Horní a dolní cesty dýchací. Plíce a pleura. Mediastinum.3 Trávicí systém 1. Dutina ústní, zuby, velké slinné žlázy. Stavba a funkce trávicí trubice. Hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté, appendix. Anatomický podklad kýl.2 Trávicí systém 2. Játra, cesty žlučové a žluč, pankreas.Trávicí enzymy, inzulín.Vývojové odchylky trávicího systému. Přehled žláz s vnitřní sekrecí.2 Močový systém. Ledviny, stavba a funkce. Vývodné cesty močové: močovody, močový měchýř, močová trubice ženská a mužská.2 Ženský pohlavní systém. Děloha, vaječníky, vagina, zevní genitál. Vyšetření per vaginam.2 Mužský pohlavní systém. Varlata a jejich sestup, provazec semenný a přídatné žlázy. Topografie prostaty. Penis, erekce a její poruchy.2 Nervový systém 1. Centrální nervový systém: Základní pojmy, stavba mozku a míchy hřbetní, obaly míšní a mozkové. Šedá a bílá hmota mozková, primární mozková centra. Senzitivní a motorické nervové dráhy. Autonomní nervový systém.Mozkomíšní mok a jeho cirkulace.2 Nervový systém 2. Periferní nervový systém: Míšní nervy a nervové pleteně. Hlavové nervy I - XII, jejich topografický průběh a inervační oblasti.3 Smyslové orgány, principy stavby a funkce.Kůže a kožní adnexa.Prsní žláza, stavba a funkce, odtok mízy z prsu.Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:Počet hodin Témata1 Základy cytologie a histologie orgánových soustav. Struktura pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost). Stavba a funkce příčně pruhované kosterní svaloviny. Spojení kostí v souvislosti a v dotyku, jednoduché a složené klouby a jejich pohyby.1 Stavba tepenné a žilní stěny, krevní a mízní kapiláry. Krevní oběh plodu.Stavba srdečního svalu, skelet srdeční, stavba a funkce srdečních chlopní.Krev, krevní skupiny, srážení krve, formované krevní elementy a jejich funkce. Principy imunitní reakce krevního a lymfatického systému.1 Stavba a funkce hrtanu, tvorba hlasu. Struktura trachey a bronchů. Bronchopulmonální segment, stavba plicního alveolu, výměna dýchacích plynů.1 Mikroskopická stavba trávicí trubice, rozdíly mezi jednotlivými oddíly. Principy trávení a vstřebávání živin.1 Histologie jaterní tkáně, struktura jaterního lalůčku, hepatocyt. Struktura pankreatu, zevně sekretorická část a Langerhansovy ostrůvky. Mimojaterní cesty žlučové, žlučník.1 Ledviny - kůra a dřeň, nefron, Malpigické tělísko, cirkulace krve v ledvinách. Stavba močového měchýře a močové trubice, sfinktery.1 Hormonální činnost ovárií, vývoj vajíčka. Cyklické změny děložního endometria, stavba děložní stěny a její změny v těhotenství. Hormonální regulace. Hormonální činnost varlat, spermiogeneze. Stavba průběh funiculus spermaticus. Topografie mužské uretry.1 Centrální nervový systém - stavba a činnost thalamu a hypothalamu, hypofýza, neuroendokrinní systém, biologická zpětná vazba (feedback)1 Periferní a autonomní nervový systém - stavba periferního nervu, spektrum vláken, principy vegetativní inervace vnitřních orgánů.1 Hist

Literatura

NETTER, F.H. Anatomický atlas člověka. Praha:Grada, 2005. MARIEB,E.N., MALLATT,J. Anatomie lidského těla. Brno:Computer Press., 2005. ISBN 80-251-0066-9.ČIHÁK, R.,GRIM,M.,DRUGA,R. Anatomie I. Praha:Grada, 2001. ISBN 80-7169-970-5.ČIHÁK, R.,GRIM,M.,DRUGA,R. Anatomie II. Praha:Grada, 2001. ISBN 80-247-0143-X.ČIHÁK, R.,GRIM,M.,DRUGA,R. Anatomie III. Praha:Grada, 2001. ISBN 80-247-1132-X.DOSKOČIL, M. Kontrolní otázky z anatomie. Praha:Triton, 2001. ISBN 80-85875-77-2.ARKER,S. Lidské tělo - ilustrovaný průvodce jeho strukturou, fungováním a poruchami (+DVD trojrozměrná zobrazení a mikrofotografie). Praha:Knižní klub, Euromedia Group., 2008. ISBN 978-80-242-2211-0.ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:- 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)Požadavky ke zkoušce:- Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost

Garant

Doc. MUDr. Rudolf MICHALSKÝ, CSc.

Vyučující

Doc. MUDr. Rudolf MICHALSKÝ, CSc.MUDr. Ivana VOLFOVÁ, Ph.D.