Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro SP (UPPV / PD001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPPV / PD001 - Filozofie pro SP, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

PŘEDNÁŠKA1. Presokratici - vykročení z mytu, počátky evropského filosofického myšlení.2. Sofisté, Sokrates a Platón - objev obecného a vznik metafyziky, sokratovsko-platónské pojetí člověka.3. Aristoteles - základní pojmy Aristotelovy filosofie (logiky, fyziky, metafyziky, psychologie).4. Filosofie pozdního starověku - stoicismus, epikureismus, skepticismus.5. Středověká filosofie I. - konfrontace křesťanství a filosofie; od Tertuliána po Augustina.6. Středověká filosofie II. - Tomáš Akvinský jako vrchol středověké spekulace a tradice.7. Renesanční filosofie - změna paradigmatu - analogismus.8. Novověká filosofie - britská empirická tradice a kontinentální racionalistická tradice.9. I. Kant - završení novověkého obratu k subjektu.10. Hlavní problémy a směry filosofie XIX. století - Marxismus, Pozitivismus, Pragmatismus.11. Analytická filosofie - nástin základních problému analytické filosofie - obrat k jazyku.12. Některé současné filosofické problémy - umělá inteligence, eticko-biologické problémy.SEMINÁŘ1. Zlomky - problematika přístupu k nejstarším zdrojům evropského myšlení, doxografové a jejich práce s předchůdci.2. Sokrates a jeho obraz u Platóna a Xenofonta.3. Aristotelovo unitární pojetí člověka.4. Stoicismus a problematika determinismu, etické důsledky.5. Augustinův vztah k filosofii a jeho důsledky pro filosofickou antropologii a politickou filosofii.6. Syntéza Tomáše Akvinského - důsledný návrat k tradici.7. Změna paradigmatu a návrat k antické moudrosti, pojmy scientia humanitatis a humanista.8. Nové organon - rozchod se starověkou a středověkou filosofií.9. Etické důsledky Kantovy filosofie.10. Marxistický obraz člověka a kultury.11. Jazyk jako předmět filosofického zkoumání.12. Umělá inteligence jako naléhavá otázka informačního věku.

Literatura

FLOSS, P. Cesty evropského myšlení, díl I.: Architekti křesťanského, středověkého vědění. Praha: Vyšehrad, 2004. HLAVINKA, P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-015-7.LIBERA, de, A. Dějiny středověké filosofie. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-026-2.BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-147-0.ARMSTRONG, A. H. Filosofie pozdní antiky. Praha: Oikoymenh, 2002. ISBN 80-7298-53-X.HOLZHEY, H., RÖD, W. Filosofie 19. a 20. století II. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-178-1.LONG, A. A. Hellenistická filosofie. Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-077-7.PEREGRIN, J. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia. ISBN 80-7007-207-5.STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.RÖD, W. Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7289-039-4.RÖD, W. Novověká filosofie II. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-109-9.KRISTELER, P. O. Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad, 2007. ISBN 978-80-7021-832-7.KIRK, G., RAVEN, J. E., SCHOFIELD, M. Předsókratovští filosofové 2. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-110-2.GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh, 2000. ISBN 80-7298-019-X.PSTRUŽINA, K. Svět poznávání: k filosofickým základům kognitivní vědy. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-074-1.PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha, 2006. PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Čtvrté, doplněné vydání. Praha: Herrmann a synové, 1997. BLECHA, I. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-112-8.KOLEKTIV. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. FŰRST, M. Filozofie. Praha: Fortuna, 1994. ISBN 80-7168-161-X.

Požadavky

Zkouška - nastudování přednášek a povinné literaturyZápočet - splnění individuálních úkolů