Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro SP (UPPV / PP001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPPV / PP001 - Filozofie pro SP, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

PŘEDNÁŠKA1. Presokratici - vykročení z mytu, počátky evropského filosofického myšlení.2. Sofisté, Sokrates a Platón - objev obecného a vznik metafyziky, sokratovsko-platónské pojetí člověka.3. Aristoteles - základní pojmy Aristotelovy filosofie (logiky, fyziky, metafyziky, psychologie).4. Filosofie pozdního starověku - stoicismus, epikureismus, skepticismus.5. Středověká filosofie I. - konfrontace křesťanství a filosofie; od Tertuliána po Augustina.6. Středověká filosofie II. - Tomáš Akvinský jako vrchol středověké spekulace a tradice.7. Renesanční filosofie - změna paradigmatu - analogismus.8. Novověká filosofie - britská empirická tradice a kontinentální racionalistická tradice.9. I. Kant - završení novověkého obratu k subjektu.10. Hlavní problémy a směry filosofie XIX. století - Marxismus, Pozitivismus, Pragmatismus.11. Analytická filosofie - nástin základních problému analytické filosofie - obrat k jazyku.12. Některé současné filosofické problémy - umělá inteligence, eticko-biologické problémy.SEMINÁŘ1. Zlomky - problematika přístupu k nejstarším zdrojům evropského myšlení, doxografové a jejich práce s předchůdci.2. Sokrates a jeho obraz u Platóna a Xenofonta.3. Aristotelovo unitární pojetí člověka.4. Stoicismus a problematika determinismu, etické důsledky.5. Augustinův vztah k filosofii a jeho důsledky pro filosofickou antropologii a politickou filosofii.6. Syntéza Tomáše Akvinského - důsledný návrat k tradici.7. Změna paradigmatu a návrat k antické moudrosti, pojmy scientia humanitatis a humanista.8. Nové organon - rozchod se starověkou a středověkou filosofií.9. Etické důsledky Kantovy filosofie.10. Marxistický obraz člověka a kultury.11. Jazyk jako předmět filosofického zkoumání.12. Umělá inteligence jako naléhavá otázka informačního věku.

Literatura

FLOSS, P. Cesty evropského myšlení, díl I.: Architekti křesťanského, středověkého vědění. Praha: Vyšehrad, 2004. HLAVINKA, P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-015-7.LIBERA, de, A. Dějiny středověké filosofie. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-026-2.BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-147-0.ARMSTRONG, A. H. Filosofie pozdní antiky. Praha: Oikoymenh, 2002. ISBN 80-7298-53-X.HOLZHEY, H., RÖD, W. Filosofie 19. a 20. století II. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-178-1.LONG, A. A. Hellenistická filosofie. Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-077-7.PEREGRIN, J. Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia. ISBN 80-7007-207-5.STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.RÖD, W. Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7289-039-4.RÖD, W. Novověká filosofie II. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-109-9.KRISTELER, P. O. Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad, 2007. ISBN 978-80-7021-832-7.KIRK, G., RAVEN, J. E., SCHOFIELD, M. Předsókratovští filosofové 2. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-110-2.GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh, 2000. ISBN 80-7298-019-X.PSTRUŽINA, K. Svět poznávání: k filosofickým základům kognitivní vědy. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-074-1.PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Čtvrté, doplněné vydání. Praha: Herrmann a synové, 1997. PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha, 2006. BLECHA, I. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-112-8.KOLEKTIV. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. FŰRST, M. Filozofie. Praha: Fortuna, 1994. ISBN 80-7168-161-X.

Požadavky

Zkouška - nastudování přednášek a povinné literaturyZápočet - vypracování seminární práce v rozsahu 6 stran na téma "Člověk v dějinách evropského myšlení". Záleží pak jen na studentovi, jak si toto téma zpracuje. Jeho práce může být panoramatická stejně jako úzce zaměřena.

Garant

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.