Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (UVSRP / 00050)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UVSRP / 00050 - Filozofie, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Předmět filosofie, členění filosofie2. Mytologie, vznik filozofie3. Předsókratovská přírodní filosofie do Hérakleita4. Předsókratovská přírodní filosofie5. Sofisté a Sókratés6. Platón7. Aristotelés8. Filosofie období helénismu9. Patristika a sv. Augustin10. Scholastika11. Renesanční filosofie12. Rysy novověké filozofie: R. Descartes a F. Bacon13. Empirismus a racionalismus v novověké filozofii14. Osvícenství15. Německá klasická filosofie: I. Kant, G. W. F. Hegel16. Marxismus a neomarxismus17. Pozitivismus a novopozitivismus18. Iracionalismus a filosofie života19. Fenomenologie a existencialismus20. Filosofická antropologie21. Filosofie postmoderny

Získané způsobilosti

Student získá základní znalosti z oblasti filozofie a dokáže získané znalosti a dovednosti využít v uživatelské praxi.

Literatura

BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakl. Olomouc, 1998. SOKOL, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3.TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 1999.

Požadavky

Písemný test prověří, zda si student osvojil základní pojmový aparát filozofie, řešení důležitých filozofických otázek u nejvýznamnějších směrů a filozofů v celém průběhu dějin filozofie.

Garant

PhDr. Jiří SEDLÁČEK