Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie I (UVSRP / 00051)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UVSRP / 00051 - Filozofie I, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Předmět filosofie, členění filosofie2. Mytologie, vznik filozofie3. Předsókratovská přírodní filosofie do Hérakleita4. Předsókratovská přírodní filosofie5. Sofisté a Sókratés6. Platón7. Aristotelés8. Filosofie období helénismu9. Patristika a sv. Augustin10. Scholastika11. Renesanční filosofie

Získané způsobilosti

Student získá základní znalosti z oblasti filozofie a dokáže získané znalosti a dovednosti využít v uživatelské praxi.

Literatura

BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakl. Olomouc, 1998. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3.TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 1999.

Požadavky

Orientační písemný test prověří, zda si student osvojil základní pojmový aparát filozofie, má přehled o řešení důležitých filozofických otázek u nejvýznamnějších směrů a filozofů v období od antiky do renesance.

Vyučující

Mgr. Filip SVOBODA