Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie II (UVSRP / 00052)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UVSRP / 00052 - Filozofie II, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Rysy novověké filozofie: R. Descartes a F. Bacon2. Empirismus novověké filozofie3. Racionalistický proud4. Osvícenství5. Německá klasická filosofie: I. Kant, G. W. F. Hegel6. Německá klasická filosofie: G. W. F. Hegel7. Marxismus a neomarxismus8. Pozitivismus a novopozitivismus9. Iracionalismus a filosofie života10. Fenomenologie a existencialismus11. Filosofická antropologie12. Filosofie postmoderny

Získané způsobilosti

Student získá základní znalosti z oblasti filozofie a dokáže získané znalosti a dovednosti využít v uživatelské praxi.

Literatura

BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakl. Olomouc, 1998. SOKOL, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3.TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 1999.

Požadavky

Písemný test prověří, zda si student osvojil základní pojmový aparát filozofie, řešení důležitých filozofických otázek u nejvýznamnějších směrů a filozofů v celém průběhu dějin filozofie.