Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (UVSRP / CP001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UVSRP / CP001 - Filozofie, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filozofie pojem filozofie, předmět filozofie;2. Filozofické disciplíny I základní problémy metafyziky a noetiky, základní otázky;3. Filozofické disciplíny II základní problémy filozofické antropologie a psychologie;4. Filozofické disciplíny III základní problémy etiky a politické filozofie;5. Novověká proměna místa člověka ve společnosti zrození státu;6. Základní společensko-filozofické koncepce 17. a 18. stol. I. mechanistická koncepce člověka a státu u Descarta a T. Hobbese, instrumentalizace státu, vztah státu a jedince, legalita u Hobbese a přirozené právo u J. Locka;7. Základní společensko-filozofické koncepce 17. a 18. stol. II B. Spinoza a J. J. Rousseau;8. Novověké završení u I. Kanta svoboda jako státotvorný princip, koncepce autonomní a heteronomní morálky, kategorický imperativ a jeho role v etice i politické filozofii;9. Vybrané filozofické školy 19. stol. a důsledky pro chápání člověka ve společnosti pozitivismus, utilitarismus, marxismus;10. Kritická teorie a J. Habermas kritika novověké racionality, z ní plynoucí dopady na jedince a možnosti pozitivního utváření společnosti;11. Liberální myšlení 20. stol. F. A. Hayek, J. Rawls, R. Nozick; britské a kontinentální motivy liberalismu 20. stol.;12. Komunitarismus A. MacIntyre, Ch. Taylor, M. Sandel; návrat k přirozenosti člověka a polemika s J. Rawlsem.

Literatura

STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3.POPPER, K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha: OIKOYMENH, 1994. BALLESTREM, O. Politická filozofie 20. století. Praha: OIKOYMENH, 1993. KIS, J. (ed.). Současná politická filosofie. Praha: Oikoymenh, 1997. BLECHA, I. Základní problémy filozofie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-193-9.HOLZHEY, H. - RŐD, W. Filosofie 19. a 20. stololetí II. Praha: Oikoymenh, 2006. RÖD, W. Novověká filosofie I: od Francise Bacona po Spinozu. Praha: Oikoymenh, 2006. RÖD, W. Novověká filosofie II: od Newtona po Rousseaua. Praha: Oikoymenh, 2004.

Garant

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.PhDr. Jiří SEDLÁČEK