Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro VS (UVSRP / V0050)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UVSRP / V0050 - Filozofie pro VS, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Předmět filosofie, členění filosofie, vznik filozofie2. Předsókratovská filosofie3. Sokrates, Platón, Aristotelés4. Filosofie období helénismu5. Patristika a scholastika6. Renesanční filosofie, novověká filozofie, osvícenství7. Německá klasická filosofie: I. Kant, G. W. F. Hegel8. Marxismus a neomarxismus9. Pozitivismus a novopozitivismus10. Iracionalismus a filosofie života11. Fenomenologie a existencialismus12. Filosofická antropologie13. Filosofie postmoderny

Získané způsobilosti

Student si osvojí základní pojmový aparát filozofie, různorodé způsoby řešení důležitých filozofických otázek, bude se orientovat v základní problematice filozofického pohledu na svět, na člověka a společnost.

Literatura

BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakl. Olomouc, 1998. CORETH, E. Filosofie 20. století. Olomouc: Olomouc., 2006. SOKOL, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3.TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 1999.

Požadavky

Písemný test prověří, zda si student osvojil základní pojmový aparát filozofie, řešení důležitých filozofických otázek u nejvýznamnějších směrů a filozofů v celém průběhu dějin filozofie a orientaci v základní problematice filozofické antropologie a sociální filozofie

Garant

PhDr. Jiří SEDLÁČEK