Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS a finance (UVSRP / VK171)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UVSRP / VK171 - VS a finance, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Veřejné finance a fiskální funkce státu.2. Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty a fondy.3. Státní rozpočet, rozpočty územních samospráva a DSO.4. Veřejné příjmy a veřejné výdaje.5. Redistribuce a dotace.6. Rozpočtová skladba, rozpočtový proces.7. Rozpočtový deficit a veřejný dluh.8. Neziskové organizace a jejich vztah k veřejným financím.9. Financování sociálního zabezpečení.10. Financování zdravotnictví.11. Financování školství (resp. dalších odvětví koordinovaných veřejnou správou).12. Všeobecný rozpočet EU a nadnárodní aspekty veřejných financí.

Získané způsobilosti

Rozšíření a syntéza poznatků o struktuře veřejných financí a souvislosti a vazby na veřejnou správu (státní správu i územní samosprávu). Schopnost analyzovat státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, státních fondů, financování dluhové služby vč. analýzy ročních deficitů. Charakterizovat a srovnávat příjmy i výdaje rozpočtu EU.

Literatura

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. akt. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.PILNÝ, J. Veřejné finance. Pardubice: FES UP, 2007. MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVEOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994.

Požadavky

Zkouška je písemná a sestává z vypracování seminární práce na zadané téma (presenční studenti též aktivní vystoupení na seminářích). Docházka do seminářů min. 60 %.

Garant

Prof. Ing. Dušan HALÁSEK, CSc.Doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.