Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie kultury (UVSRP / VK194)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UVSRP / VK194 - Filozofie kultury, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní vymezení pojmu kultury - kultura jako jednoznačně nedefinovatelný pojem2. Sociologické vymezení pojmu kultury3. Filosofické vymezení pojmu kultury4. Jazyk a kultura - Jak jazyk vytváří obraz toho, co vnímáme? Teorie jazykového obrazu světa a Foucaultovy episptémy.5. Kulturní kontexty a jejich odlišnosti6. Evropský kulturní kontext a jeho "pilíře" I.- Co bychom mohli nalézt, kdybychom se tázali po "evropanství"?7. Východní kulturní kontext a jeho odlišnosti - Je pro Východ typické spíše "fatum mohametanum"?8. Kultura a náboženství jako významný činitel formující prostor významů9. Křesťanství a islám - Proč se křesťanství podílelo na vzniku moderní společnosti a jak souvisí spekulativní teologie s liberalismem?10.Kulturní vykořeněnost - marginalizace11. Problémy menšin a jejich kultur - K čemu dochází, když se nebere kultura vážně?12. Kultura a vědění - vzdělanostní společnost a otázka kultury? Znamená hodně vědět také automaticky být vzdělaný?

Literatura

J. Hanuš (ed.). Evropa a její duchovní tvář. CDK, 2005. B. Horyna. Idea Evropy. Argo, 2001. M. Petrusek. Sociologie, literatura a politika. Karolinum, 1996. G. Davieová. Výjimečný případ Evropa. CDK, 2009. E. Cassirer. Filosofie symbolických forem I. Oikoymenh, 1996. J. Hanuš. Křesťanství a lidská práva. Vyšehrad, 2002. F. de Saussure. Kurz obecné lingvistiky. Academia, 1996. U. Eco. Skeptikové a těšitelé. Argo, 2007. M. Petrusek. Sociologie literatury. Čs. spisovatel, 1990. U. Eco. Teorie sémiotiky. Argo, 2009. M. Petrusek. Velký sociologický slovník. Karolinum, 1996. M. Foucault. Zrození biopolitiky. CDK, 2009.

Garant

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.