Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Rozvojové ekonomiky a Evropská unie (EVS / BPREE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPREE - Rozvojové ekonomiky a Evropská unie, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Rozvojové ekonomiky a EU seminární práce Neznámý 18.05.2018 01:13 1

Další informace

Obsah

1. Teoretické vymezení ekonomické zaostalosti a ekonomického rozvoje2. Definice, charakteristika a typologie rozvojových ekonomik3. Dopady globalizace a světového obchodu na rozvojové ekonomiky4. Problematika zdraví, chudoby a vzdělání v rozvojovém světě5. Rozvojové ekonomiky, demografický vývoj a problematika životního prostředí6. Globální bezpečnost a rozvoj v pojetí rozvojových ekonomik7. Ekonomická charakteristika rozvojového regionu Afriky8. Ekonomická charakteristika rozvojového regionu Asie a Tichomoří9. Ekonomická charakteristika rozvojového regionu Latinské Ameriky a Karibiku10. Obchodní politika rozvojových ekonomik11. Problematika zadluženosti rozvojových zemí12. Spolupráce vyspělých ekonomik a mezinárodních organizací s rozvojovými ekonomikami13. Integrační tendence rozvojových ekonomik1. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj. Základní charakteristika ekonomické zaostalosti a nerozvinutosti. Bludný kruh chudoby. Teoretické přístupy k problematice ekonomické zaostalosti a rozvoje.2.Pojetí rozvojových ekonomik v historickém kontextu. Definice rozvojových ekonomik - širší a užší přístup. Vývoj ekonomické diferenciace rozvojových ekonomik. Typologie a kritéria typologie. Specifika ekonomické struktury a hospodářské politiky v rozvojových ekonomikách.3. Pojetí globalizace. Typy globalizace (ekonomická, sociální, kulturní, politická, ekologická). Vývoj globalizace. Globální nerovnosti a její dopady na rozvojové země. Světový obchod a obchodní jednání, role rozvojových ekonomik. Problematika Faire trade.4. Vzdělání a přístupy k němu. Překážky vzdělání v rozvojových ekonomikách. Řešení této problematiky. Příjmová chudoba a širší pojetí chudoby. Boj proti chudobě. Definice zdraví a statistická měření. Zdravotní problémy v rozvojových ekonomikách.5. Demografický vývoj v rozvojových zemích, populační přírůstky a úmrtnost. Problematika životního prostředí v rozvojových ekonomikách, oteplování, znečištění ovzduší a vod, úbytek pralesů, rozšiřování pouští a geneticky upravované plodiny. Environmentální migrace.6. Vazba mezi problémem bezpečnosti a rozvojem. Bezpečnost vojenského charakteru v souvislosti s ozbrojenými konflikty, obchodem se zbraněmi, terorismem. Bezpečnost nevojenského charakteru v souvislosti s šířením chorob, environmentální bezpečností a zdroji nerostného bohatství.7. Charakteristika a vývoj afrického rozvojového regionu. Zapojení tohoto regionu do světového obchodu. Problematika rozvojových zemí označovaných jako LDC (nejméně rozvinuté země).8. Charakteristika a vývoj asijského a tichomořského rozvojového regionu. Zapojení tohoto regionu do světového obchodu. Specifický rozvoj nově industrializovaných ekonomik. Asijská krize. Proexportní orientace čínské ekonomika. Ekonomický dualismus na příkladu Indie.9. Charakteristika a vývoj latinskoamerického rozvojového regionu. Zapojení tohoto regionu do světového obchodu. Latinskoamerická krize. Ekonomické reformy a jejich dopady na tento region. Problematika interdependence.10. Význam obchodu pro rozvoj rozvojových ekonomik. Obchodní politika a podpora industrializace (formou substituce dovozu nebo exportní orientace). Role zahraničního kapitálu a nadnárodních společností v rozvojových zemích.11. Problematika zadluženosti rozvojových zemí, vnitřní a vnější příčiny, důsledky pro rozvojové ekonomiky, dluhový management.12. Rozvojová spolupráce v rámci integračních seskupení (jako např. NAFTA a SPARTECA) a jejich význam pro rozvojový svět. Loméská dohoda a dohoda z Cotonou. Rozvojové cíle OSN. Programy Světové banky, MMF a WTO. Spolupráce České republiky s rozvojovými ekonomikami.13. Charakteristika integračních procesů rozvojových ekonomik, jejich specifika a význam. Příklady integrací na americkém kontinentu (CARICOM, MERCOSUR), v Africe (ECOWAS, CEMAC, COMESA), v Asii a Tichomoří (ASEAN, APEC, IOR-ARC).

Získané způsobilosti

Studenti získají všeobecné znalosti o postavení rozvojových ekonomik ve světové ekonomice. Dále získají přehled o rozvojových regionech a specifických problémech charakteristických pro rozvojový svět.

Literatura

TODARO, M. P., SMITH, S. C. Economic Development. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-8447-6.ADAMCOVÁ, L., SÝKOROVÁ, S. Rozvojová ekonomika: vybrané problémy II. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0462-6.MAJEROVÁ, I. Rozvojové ekonomiky. Karviná: SU OPF, 2008. ISBN 978-80-7248-459-1.BIGMAN, D. Globalization and the Least Developed Countries. Potentials and Pitfalls. Cambridge: D.Bigman, 2007. ISBN 9781845933081.MAJEROVÁ, I. Mezinárodní integrační procesy. Karviná: SU OPF, 2007. ISBN 978-80-7248-420-1.LEBIEDZIK, M., NEZVAL, P., MAJEROVÁ I. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1510-7.CIHELKOVÁ, E. A KOL. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: GRADA, 2002. ISBN 80-247-0193-6.

Požadavky

Prezentace seminární práce během seminárů, písemná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.

Garant

Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁ

Vyučující

Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁ