Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance (FIU / BAFIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BAFIN - Finance, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Finanční systém2. Peníze a peněžní teorie3. Měnová politika4. Struktura úrokových sazeb5. Úrokové sazby v bankovní praxi6. Klasifikace finančních dokumentů7. Vlastnické cenné papíry8. Dlužnické cenné papíry9. Klasifikace finančních trhů10. Burza a mimoburzovní trhy11. Finanční instituce a finanční služby12. Depozitní finanční instituce13. Nedepozitní finanční instituce1. Finanční systémFinanční systém, jeho typy a prvky, úspory a investice, funkce finančního systému. Asymetrie informací. Ekonomické teorie charakterizující finanční systém.2. Peníze a peněžní teoriePojetí, význam, funkce, druhy a formy peněz. Vymezení peněz a peněžní zásoby. Peněžní teorie, peněžní trh a vliv peněz na ekonomiku.3. Měnová politikaPodstata, cíl, nástroje a typy měnové politiky Historický vývoj pojetí měnové politiky. Centrální banka a její nezávislost. Cílování inflace ve světě a v České republice.4. Struktura úrokových sazebReálná, nominální, bezriziková úroková sazba. Časová struktura úrokových sazeb, výnosová křivka. Časová hodnota peněz, výnos do doby splatnosti.5. Úrokové sazby v bankovní praxiÚrokové sazby na mezibankovním peněžním trhu, sazby centrální banky, sazby komerčních bank. Úrokové sazby a ceny finančních dokumentů.6. Klasifikace finančních dokumentůCharakteristika cenných papírů podle různých klasifikačních kritérií. Zákon o cenných papírech.7. Vlastnické cenné papíryAkcie, typy akcií, operace s akciemi. Akcionářská páva, výnosy a riziko plynoucí z držby akcií. Emise akcií. Další vlastnické cenné papíry.8. Dlužnické cenné papíryTypologie obligací podle různých kritérií. Státní pokladniční poukázky, obchodní papíry, směnky, depozitní certifikáty. Emise dluhopisů.9. Klasifikace finančních trhůPrimární a sekundární trh, peněžní a kapitálové trhy, burzy a OTC trhy. Riziko, návratnost, efektivnost finančních trhů, určení cen na finančních trzích.10. Burza a mimoburzovní trhyMechanismus obchodování, kurz cenných papírů, ukazatele vývoje cen. Kotace cen, kurzovní lístek. Regulace a dohled. Technická a fundamentální analýza.11. Finanční instituce a finanční službyHlavní účastníci finančního trhu, přímé a nepřímé financování, transakční náklady a náklady informační. Typologie institucí, změny ve struktuře finančních institucí.12. Depozitní finanční instituceBanky a jejich funkce. Bilance a hospodaření, aktivní a pasivní obchody bank. Spořitelny, stavební spořitelny, družstevní záložny a investiční banky.13. Nedepozitní finanční institucePojišťovny, životní a neživotní pojištění, Kolektivní investování, podílové fondy, investiční společnosti a investiční fondy. Penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry.

Získané způsobilosti

schopnost idenftikace a aplikace hlavních funkcí finančního systému, vědomosti o finančních institucích, dokumentech a trzích, schopnost aplikace základních principů financí na praktické problémy

Literatura

EAKINS, S.G. Finance. Investments, Institutions, and Management. Boston etc.: Addison Wesley, 2002. ISBN 0-201-72166-X.BESLEY, S., BRIGHAM, E.F. Principles of Finance. Marson, OH: South-Western, 2009. ISBN 978-0-324-65588-9.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Diskuze na seminářích, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.

Garant

Prof. Ing. Daniel STAVÁREK, Ph.D.

Vyučující

Prof. Ing. Daniel STAVÁREK, Ph.D.