Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Markets (FIU / BAFIT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BAFIT - Financial Markets, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Finanční trhy a subjekty finančních trhů2. Organizace a struktura finančních trhů3. Oceňování finančních aktiv a úrokové sazby4. Teorie portfolia a oceňování aktiv5. Peněžní trh6. Oceňování nástrojů peněžního trhu7. Trh dluhopisů8. Oceňování dluhopisů9. Akciový trh10. Akciové analýzy11. Trhy derivátů12. Burzy cenných papírů13. Mimoburzovní trhy cenných papírů1. Finanční trhy a subjekty finančních trhůÚvod do problematiky finančních trhů, historický vývoj a geneze trhu cenných papírů, členění finančních trhů dle základních kritérií, alokace úspor domácnostmi a faktory, které na ni mají vliv.2. Organizace a struktura finančních trhůČlenění trhu cenných papírů, stručná charakteristika akciových investičních instrumentů, dluhových finančních instrumentů, instrumentů peněžního trhu.3. Oceňování finančních aktiv a úrokové sazbyInvestiční rozhodování, oceňování vybraných finančních instrumentů, úrokové sazby dluhopisů, determinanty jejich vývoje a základní vztahy.4. Teorie portfolia a oceňování aktivTeorie portfolia, diverzifikace rizika, korelační analýza, oceňování kapitálových aktiv, ilustrativní případová studie.5. Peněžní trhSegmenty peněžního trhu, úrokové sazby peněžního trhu, mezibankovní úrokové sazby a úrokové sazby centrální banky, jejich charakteristiky a užití, vybrané peněžní teorie.6. Oceňování nástrojů peněžního trhuKrátkodobé finanční instrumenty, jejich ocenění, státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, komerční papíry, vzorové řešené příklady jejich ocenění.7. Trh dluhopisůČlenění dluhopisů, základní náležitosti emise dluhopisů, hodnota dluhopisu, faktory mající vliv na tržní cenu dluhopisů.8. Oceňování dluhopisůVýnos dluhopisu, nominální, aproximační výnos, durace, konvexita, vzorové řešené příklady, rating a jeho role na trhu cenných papírů.9. Akciový trhČlenění akcií, akciová emise, postup při vydávání cenných papírů a umístění na trhu, emisní obchody, transakce s akciemi.10. Akciové analýzyFundamentální analýza, dlouhodobá, krátkodobá kauzalita a lineární model v ekonometrii, technická analýza, vzorové ilustrativní příklady, psychologická analýza.11. Trhy derivátůÚvod do problematiky finančních derivátů, financial futures, forwardy, opce, swapy, základní charakteristiky a odlišnosti, pozice na trhu derivátů.12. Burzy cenných papírůČlenění burz cenných papírů, burzovní systémy, Burza cenných papírů Praha, přehled vybraných významných světových burz.13. Mimoburzovní trhy cenných papírůDůvody významného postavení mimoburzovních trhů cenných papírů, mimoburzovní trh v České republice, problémy sekundárních trhů v ČR.

Získané způsobilosti

Studenti se poprvé v rámci studia na SU OPF seznámí s odborným finančním software EViews 7. Po absolvování kurzů budou schopni rozlišovat mezi specifiky při emisi, investicích a dalším použití základních finančních instrumentů.

Literatura

NOVOTNÝ, J. and J. KUNERT. Central banking in the Czech lands. 2008. ISBN 978-80-87-22507-3.STAVÁREK, D. and T. HERYÁN. Day of the Week Effect in Central European Stock Markets. 2012. ISBN 1212-3609.HERYÁN, T., D. STAVÁREK. Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners Interest Margin. 2012. HERYÁN, T., D. STAVÁREK. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. 2011. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Day of the week effect in the European emerging stock markets: Recent evidence from the financial crisis period. Scientific Papers of the University of Pardubice, 2011. ISBN 1211-555X.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Seminární práce, průběžný test, písemná závěrečná zkouška.

Garant

Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.