Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (FIU / BKFIP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BKFIP - Finance podniku, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Charakteristika podnikových financí2. Alternativní teorie firmy3. Zastupitelský konflikt4. Zdroje financování podniku5. Dividendová politika6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice7. Speciální formy hotovostních toků8. Metody hodnocení investic9. Riziko individuální investice10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv11. Kapitálová struktura12. Řízení aktiv13. Mikroekonomická integrace1. Charakteristika podnikových financíVývoj podnikových financí. Typy podniků podle způsobu organizace. Vznik a vývoj korporací. Podnikové finance a finanční řízení. Pojetí podnikových financí v tržní ekonomice.2. Alternativní teorie firmyCíl firmy. Manažerské teorie firmy - jednoduchý manažerský model, model úplných nákladů, Baumolův model, Williamsonův model, Marristův model. Behavioristické teorie firmy. Zaměstnanecké teorie firmy.3. Zastupitelský konfliktTypy zastupitelských konfliktů, zastupitelské náklady, motivační mechanismy. Asymetrie informací. Modely řízení akciové společnosti - angloamerický model, kontinentálně-evropský model.4. Zdroje financování podnikuZdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Možnosti financování potřeb podniků v praxi. Majetkové kontra dlužnické cenné papíry.5. Dividendová politikaDruhy dividend. Definice dividendy. Členění dividend - podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny, podle podoby dividendy, podle intervalu vyplácení. Výplatní dividendová procedura v České republice a ve světě. Zpětný odkup jako alternativa k dividendové politice.6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investiceDefinice investice. Pojem alternativní náklady. Práce s časovou hodnotou peněz. Jednoduchá současná a budoucí hodnota. Další formy úročení7. Speciální formy hotovostních tokůSoučasná a budoucí hodnota proudu hotovostní toků. Speciální formy hotovostních toků: anuity a perpetuity.8. Metody hodnocení investicHlediska hodnocení. Výnos, riziko, likvidita. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta. Metoda indexu rentability. Metoda doby splatnosti. Metoda průměrné výnosnosti k účetní hodnotě. Výhody a nevýhody jednotlivých metod. Možnosti použití metod při hodnocení nezávislých a vzájemně se vylučujících projektů.9. Riziko individuální investiceRiziko jako nedílná součást reálné ekonomiky. Riziko kontra nejistota. Způsoby určení pravděpodobnosti. Riziko individuálního aktiva.10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktivRiziko portfolia složeného ze dvou aktiv. Jedinečné a tržní riziko. Význam korelačního koeficientu při hodnocení investic.11. Kapitálová strukturaVýznam snahy o nalezení optimální kapitálové struktury. Teoretická východiska. Náklady kapitálu. Náklady spojené s vlastním kapitálem a s cizími zdroji. Definice a podstata finanční páky. Vznik finančního rizika.12. Řízení aktivPojmy pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál. Podstata krátkodobé finanční politiky.13. Mikroekonomická integracePodstata mikroekonomické integrace. Nejdůležitější výhody a nevýhody. Synergický efekt. Podstata a typy převzetí. Nepřátelské převzetí a aktivní a pasivní obrana. Vznik a podstat holdingu. Joint venture a jeho výhody. Úprava jednotlivých mikrointegračních procesů v právním řádu České republiky.

Literatura

SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. SU Opava, 2008. ISBN 978-80-7248-487-4.ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 80-7248-247-5.BURKLEY, A., ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W., JAFFE, J.F. Corporate Finance Europe. Cambridge: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-256-13473-1.WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1.BLOCK, SB, GEOFFREY, GA . Foundations of Financial Management. Boston: McGraw-Hill,, 2005. ISBN 0-07-284229-6.ROSS, S.R, WESTERFIELD, R.W, JORDAN, B.D . Fundamentals of Corporate Finance 7th Edition. Boston: McGraw-Hill, 2009. ISBN 0-07-319262-7.KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck,, 2004. ISBN 80-7179-802-9.MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností (corporate governance). Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0390-5.MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-37-8.MAREŠ, S. Zdroje financování podniku. Praha: EUPRES, 2004. ISBN 80-867-20-0.

Požadavky

Závěrečná písemná zkouška.

Garant

Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.