Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (FIU / BPFPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BPFPM - Finanční a pojistná matematika, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky2. Jednoduché úročení3. Krátkodobé cenné papíry4. Složené úročení5. Úroková míra6. Dlouhodobé cenné papíry7. Spoření8. Důchody9. Modely opakovaných plateb10. Riziko ve finanční matematice11. Životní pojištění12. Neživotní pojištění13. Zdravotní a důchodové pojištění1. Základní pojmy finanční a pojistné matematikyHistorie pojistné matematiky a její vývoj. Obsah a vysvětlení souvisejících pojmů. Uvedení matematických pojmů do souvislosti s finanční matematikou.2. Jednoduché úročeníMetody a typy úročení. Základní rovnice jednoduchého úročení. Diskont. Vztah mezi úrokovou sazbou a diskontní sazbou.3. Krátkodobé cenné papíryKrátkodobé cenné papíry, příklady a definice těchto cenných papírů.4. Složené úročeníZákladní rovnice složeného úročení. Porovnání jednoduchého a složeného úročení. Výpočet doby splatnosti při složeném úročení, současné hodnoty a úrokové míry.5. Úroková míraÚroková míra a faktory, které ovlivňují úrokovou míru. Efektivní úroková míra, nominální a reálná úroková míra. Časová hodnota peněz.6. Dlouhodobé cenné papíryDluhopisy, akcie. Durace, cena a kurz dluhopisu, cena a kurz akcie, předkupní právo.7. SpořeníKrátkodobé a dlouhodobé spoření, výpočty pro spoření polhůtní a předlhůtní. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření, podmínky pro aplikaci.8. DůchodyDůchod a jeho klasifikace. Důchod bezprostřední, odložený, věčný, předlhůtní a polhůtní, důchod dočasný a důchod věčný. Výpočty pro všechny typy důchodů.9. Modely opakovaných platebUžití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení a spoření. Umořování dluhu.10. Riziko ve finanční matematiceRiziko a klasifikace rizik. Finanční riziko a jeho definice. Finanční portfolio a jeho analýza. Analýza míry rizika.11. Životní pojištěníPrincip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Jednorázové a běžné netto pojistné, brutto pojistné. Úmrtnostní tabulky. Pojistně technické rezervy v životním pojištění.12. Neživotní pojištěníStatistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění. Pojistné plnění a jeho výpočetní aspekty. Kalkulace pojistného. Pojistně technické rezervy v neživotním pojištění.13. Zdravotní a důchodové pojištěníZdravotní a důchodové pojištění a výpočet pojistného z pohledu pojistné matematiky.

Získané způsobilosti

Student bude schopen využít matematiku pro výpočty důchodů, úročení, výpočty současné hodnoty akcií a obligací a při stanovení výše pojistného v životním i neživotním pojištění.

Literatura

RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha : GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2.ŠLECHTOVÁ, J. Finanční a pojistná matematika. Karviná SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-336-6.RADOVÁ, J., CHÝNA, V., MÁLEK, J. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional Publishing,, 2005. ISBN 80-86419-97-5.SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5.CAPINSKI, M., ZASTAWNIAK, T. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. Berlin, 2010. ISBN 978-0857290816.CIPRA, T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-11-6.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.3 průběžné testy.

Garant

Ing. Iveta PALEČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Iveta PALEČKOVÁ, Ph.D.Ing. Jana ŠIMÁKOVÁ