Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Planning and Budgeting (FIU / NAFPR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / NAFPR - Financial Planning and Budgeting, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Finanční plán podniku2. Strategické plánování - I.3. Strategické plánování - II.4. Krátkodobé finanční plánování - I.5. Krátkodobé finanční plánování - II.6. Investiční program firmy7. Plánová rozvaha8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy9. Plánování cash flow10. Rozpočtování - I.11. Rozpočtování - II.12. Případová studie - I.13. Případová studie - II1. Finanční plán podnikuStruktura a obsah finančního plánu, cíle a pojetí finančního plánu2. Strategické plánování - I.Hodnocení ekonomické a finanční situace firmy, hodnocení silných a slabých stránek.3. Strategické plánování - II.Požadavky a tvorba strategického plánu.4. Krátkodobé finanční plánování - I.Plánování čistého pracovního kapitálu, zjišťování délky obratového cyklu peněz a odhad výše kapitálových potřeb firmy.5. Krátkodobé finanční plánování - II.Principy sestavování finančního plánu.6. Investiční program firmyPříprava investičního programu, hodnocení ekonomické efektivnosti, ekonomická přidaná hodnota, volba investičního programu7. Plánová rozvahaMetody plánování rozvahových položek, volba finanční struktury v podniku8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmyZpůsoby plánování výnosů, stanovování nákladů v relaci k tržbám, plánování výsledku hospodaření a rozdělení zisku9. Plánování cash flowPlán peněžních toků jako nástroj řízení likvidity, postupy stanovení peněžních toků10. Rozpočtování - I.Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty11. Rozpočtování - II.Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty12. Případová studie - I.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.13. Případová studie - II.Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu

Získané způsobilosti

Student si v průběhu absolvování osvojí schopnost sestavit a vyhodnotit projekt, který promítne do finančního plánu. Po absolvování předmětu rovněž zvládne základní metody a techniky sestavení plánové rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Literatura

LUNDHOLM, R., SLOAN, R. Equity valuation and analysis. 2007. ISBN 007-310026-9.Brooker, J. Financial Planning Fundamentals. Toronto: CCH Canadian, 2006. ISBN 9781554961818.PENMAN, H. S. Financial statement analysis and security valuation. New York, 2007. ISBN 007-125432-3.GREENWOOD, R. P. Handbook of Financial Planning and Control. London: Gower publishing, 2002. ISBN 9780566083723.KEASEY, K., THOMPSON, S., WRIGHT, M. Corporate Governance. Cornwall, 1999. ISBN 1-85898-871-3.KOLB, R W., RODRÍGUEZ, R J. Principles of Finance. Toronto, 1992. ISBN 0-669-27384-8.WHITE, G., SONDHI, AC., FRIED, D. The Analysis and Use of Financial Statements. New York: John Wiley & sons, 1998. ISBN 0-471-11186-4.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška

Garant

Ing. Petra RŮČKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petra RŮČKOVÁ, Ph.D.