Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení finančních rizik A (FIU / PRRA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / PRRA - Řízení finančních rizik A, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Finanční rizikaPodstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik.2. Metody měření finančních rizikZákladní metody měření rizika: citlivost, směrodatná odchylka, metoda Value At Risk. Jejich podstata, možnosti použití, výhody a nevýhody.3. Úvěrové rizikoCharakteristika úvěrového rizika. Kvantitativní a kvalitativní stránka, složky úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Regulace úvěrového rizika. Management úvěrového rizika.4. Úvěrové obchody bankPrávní úprava úvěrových obchodů. Úvěrový vztah mezi bankou a klientem. Členění úvěrů podle různých hledisek. Charakteristika základních druhů úvěrů.5. Produkty bank k financování bydleníMožnosti řešení bytové situace. Řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Hypoteční úvěr, americká hypotéka. Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Výhody a nevýhody produktů, kombinace produktů.6. Zajištění úvěrůZajištění úvěrů - význam a zásady. Zajištění osobní a věcné, akcesorické a abstraktní. Charakteristika základních možností zajištění úvěrů.7. Úvěrové analýzyAnalýza právních poměrů klienta. Analýza bonity fyzické osoby - občana. Analýza bonity podniku. Úvěrové registry. Analýza podnikatelského záměru. Analýza zajištění.8. Riziko likvidityRiziko financování. Riziko tržní likvidity. Likvidní gap. Ukazatele likvidity. Řízení likvidity finančních institucí. Regulace likvidity. Likvidita a solventnost.9. Tržní rizikoPodstata a složky tržního rizika. Akciové riziko. Komoditní riziko. Měnové riziko. Úrokové riziko. Regulace tržního rizika.10. Úrokové rizikoČasová struktura úrokových sazeb. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Management úrokového rizika.11. Operační rizikoRiziko operací. Právní riziko. Reputační riziko. Regulační riziko. Podnikatelské riziko. Výskyt a měření operačního rizika. Management operačního rizika.12. Kapitálová přiměřenostVýznam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice.13. Ekonomický a regulovaný kapitálEkonomický kapitál. Koncepce Cupital at Risk. Využití ekonomického kapitálu v České republice. Regulovaný kapitál, složky kapitálu, kapitálové požadavky k jednotlivým druhům finančních rizik.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti o měření, řízení a regulaci jednotlivých finančních rizik. Detailně pochopí problematiku kapitálové přiměřenosti.

Literatura

Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky. JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3.VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-349-8.POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.ROSE, PS. Commercial Bank Management. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-112122-6.Časopisecké články z: Banker, Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr. ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0.PAVELKA, F., OPLTOVÁ, R. Jak správně na hypotéky. Praha: Consultinvest, 2003. ISBN 80-901486-7-3.BRINK, GJ. Operational risk: The new challenge for banks. New York: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-96868-9.BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366.SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0.PAVELKA, F., BARDOVÁ, D., OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut, 2002. ISBN 80-7265-037-8.PRICE WATERHOUSE. Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-49-7.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška

Garant

Doc. Ing. Pavla KLEPKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Pavla KLEPKOVÁ, Ph.D.