Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Nauka o podniku (PEM / BPNOP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPNOP - Nauka o podniku, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Nauka o podniku cvičný test Neznámý 18.05.2018 01:42 6
Nauka o podniku tematické otázky Neznámý 18.05.2018 01:42 13

Další informace

Obsah

Struktura výkladu:1. Charakteristika podniku a podstata podnikání2. Cíle podniku, jeho funkce a vymezení okolí podniku3. Typologie a morfologie podniků4. Život podniku (založení, růst, stabilizace, krize, sanace, zánik)5. Organizační výstavba v podniku6. Podnikové řízení (obsah, fáze, strategické, taktické, operativní řízení, podnikové plánování)7. Efektivnost podniku a její základní atributy8. Majetková a kapitálová výstavba podniku9. Výrobní a nákupní činnosti v podniku10. Prodejní činnosti podniku11. Personální práce (cíle, organizace, plánování, atd.)12. Financování podniku13. Investiční činnost

Literatura

SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.SYNEK, M. - KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. přeprac. a dopl.vyd. Praha, 2010. KURATKO, D. F. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice. Cengage Learning, 2012. ISBN 9781285051758.VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3647-1.DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3.VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5.SRPOVÁ, J. , ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.

Požadavky

Zpracování semestrální práce zaměřené na vyhodnocení vybrané podnikové činnosti nebo podnikového procesu z podnikatelské praxe. Průběžný test zaměřený na podnikové početnictví.Seminární práce zaměřená na provedení analýzy a vyhodnocení vybrané podnikové činnosti nebo podnikového procesu z podnikatelské praxe. Kontrola seminární práce před zkouškou vyučujícím. Možnosti e-konzultací s vyučujícím. Zkouška formou písemného testu pro ověření základních znalostí z celého rozsahu předmětu doplněná ústní zkouškou pro hlubší prověření znalostí.

Garant

Ing. Pavel ADÁMEK, Ph.D.

Vyučující

Ing. Pavel ADÁMEK, Ph.D.