Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Obchodní právo (PEM / BPOBP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPOBP - Obchodní právo, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Obchodní právo testovky 2 Neznámý 18.05.2018 01:42 12

Další informace

Obsah

1.Úvod do obchodního práva, jeho prameny, systém, postavení, působnost a příslušnost2.Základní charakteristika podnikání, subjekty obchodního práva, obchodní a živnostenský rejstřík3.Individuální podnikání4.Společné podnikání, zásady právní úpravy obchodních společností, osobní (smíšené) společnosti5.Akciová společnost, Společnost s ručením omezeným6.Ostatní podnikatelské subjekty7.Obchodní závazkové vztahy8.Vznik, změna, zánik a zajištění obchodních závazků, čas jako významná skutečnost v právních vztazích9.Odpovědnost v závazkových vztazích10. Kupní smlouva, smlouva o dílo11. Vybrané typy obchodních smluv12. Řešení obchodních sporů, konkurzní a vyrovnávací řízení13. Opravné prostředky a výkon rozhodnutí

Získané způsobilosti

Student záská znalosti a dovednosti v oblasti Obchodního práva a to v rozsahu výklad pojmů, založení, vzniku, změny, zrušení a zániku obchodních společnosti. Vyhotovování vygbraných typů smluv. Předmět poskytuje též informace k řešení obchodních sporů, výkonu rozhodnutí vydaných soudy a konkurzní řízení.

Literatura

PELIKÁNOVÁ, R. A brief introduction to Czech commercial law. München: Dr. Hut, 2010. ISBN 978-3-86853-604-1.Act No. 513/1991 Coll. commercial code with commentary. Praha: Trade Links, 2002. ISBN 978-1-937518-12-7.BĚLOHLÁVEK, A. J. B2C arbitration: Consumer Protection in Arbitration. C.H.Beck: Praha, 2012. ISBN 978-1-937518-12-7.SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Czech commercial law. Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indiwidualnego "Apeiron", 2012. ISBN 978-83-930321-8-1.GONGOL, T., MÜNSTER, M. Obchodní právo. SU OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-997-8.ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN. R, JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-854-1.ŠTENGLOVÁ, PLÍVA, TOMSA a kol. Obchodní zákoník - komentář. 12. vydání. Praha: C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-055-3.ŠVARC, Z. a kol. Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. ISBN 80-86898-51-2.

Požadavky

Průběžný test, kombinovaná forma zkoušky, povinná 50% účast na seminářích.

Garant

Mgr. Tomáš GONGOL, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Tomáš GONGOL, Ph.D.