Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení nákupu (PEM / BPRIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPRIN - Řízení nákupu, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy nákupu a zásobování.2. Základní funkce a úkoly nákupu.3. Zjišťování a krytí podnikových potřeb.4. Strategické plánování nákupu.5. Operativní plánování nákupu.6. Klasifikace druhů zásob v nákupu.7. Operativní řízení zásob v nákupu.8. Výběr dodavatelů a proces hodnocení dodavatelů.9. Řízení nákupní logistiky.10. Řízení kvality nákupu.11. Řízení informačních toků v nákupu.12. Elektronický nákup.13. Organizační struktury nákupu.1. Opatřování, materiálové hospodářství, zásobování, nákup, vývojové koncepce řízení nákupu.2. Obsahová a funkční náplň nákupu. Úkoly nákupu uvnitř podniku. Tržně orientované úkoly nákupu. Nákupní proces organizací.3. Plánování materiálového sortimentu. Plánování materiálové spotřeby. Druhy podnikových potřeb. Produkčně a časově orientované metody plánování spotřeby.4. Vývoj nákupních strategií. Systém podnikových cílů jako východisko pro rozhodování. Strategie nákupu.5. Zásoby ve sféře výroby, zásoby ve sféře obchodu a služeb. Řízení zásob v nákupu. Stanovení norem pojistné zásoby.6. Funkce zásob v nákupu. Druhy zásob v nákupu. Využití teorie řízení zásob v nákupu. Signální hladiny zásob. Systémy řízení zásob.7. Metody řízení zásob v nákupu. Stanovení limitu pojistné zásoby. Analýza ABC v nákupu. Optimální velikost nákupu.8. Přístupy k výběru dodavatele. Metody výběru a hodnocení dodavatelů. Kritéria výběru a hodnocení dodavatelů. Scoring-modely volby dodavatelů.9. Vymezení logistických činností v nákupu. Vyřizování objednávek. Přeprava. Skladování. Vliv nových logistických technologií na nákup.10. Kvalita dodávek podle norem ISO řady 9000. Požadavky na proces nákupu. Požadavky na proces řízení dodavatele. Certifikace dodavatele podle normy ISO 9001:2008.11. Význam nákupního informačního systému z pohledu nákupčího. Obsah a zdroje nákupního informačního systému. Analýza informací pro rozhodování v nákupní činnosti. Dokumentace nákupu.12. Základní pojmy a podmínky uplatnění elektronického nakupování v podnikové praxi. Výhody a rizika elektronického nákupu. Elektronická tržiště. E-aukce.13. Míra a forma centralizace a decentralizace nákupu. Vnitřní dělba práce. Vztah k ostatním vnitropodnikovým útvarům. Nákupní centrum, složení a funkce.

Získané způsobilosti

Student bude schopen realizovat a řídit podnikový nákup. Bude umět provádět výběr dodavatelů a zvolit optimální zásobovací režimy.

Literatura

LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-7078-674-4.LUKOSZOVÁ, X., GRASSEOVÁ, M., MENŠÍK, O. Řízení nákupu. Ostrava: EF VŠB-TU, 2000. ISBN 80-7078-674-4.GROS, I., GROSOVÁ, S. Tajemství moderního nákupu. Praha: VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-598-6.MARTIN, P., HALE, G. Automation made easy: everything you wanted to know about automation and need to ask. Research Triangle Park, NC: International Society of Automation, 2010. ISBN 978-193-6007-066.KAPLAN, M., ZRNÍK, J. a kol. Jak levněji a lépe nakupovat. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-1145-1.BAILY, P. et col. Procurement principles and management. Harlow, England: Prentice Hall Financial Times, 2008. ISBN 02-737-1379-5.LYSONS, K.,FARRIENGTON, B. Purchasing and Supply Chain Management. Pearson, 2006. ISBN 978-8131733486.

Požadavky

Absolvování přednášek a seminářů. Průběžný test je nutno vykonat ve stanoveném termínu. Předmět je ukončen zápočtem, který proběhne na závěr semestru písemnou formou.

Garant

Mgr. Šárka ČEMERKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Šárka ČEMERKOVÁ, Ph.D.